EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Çevresel Analizler

Çevre sorunları, artan nüfus ve akılalmaz bir şekilde gelişen teknoloji ile birlikte daha da çoğalmış ve insan sağlığının temellerini oluşturan çevre sağlığı da içerisinde bulunduğumuz yüzyılda tehlike altına girmiştir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyılda artan insan nüfusu ile birlikte tüketim ekonomisi ve buna bağlı olarak ihtiyaç çeşitliliği çoğalmış, buna karşı olarak da üretim miktarı aynı doğrultuda artmıştır. Tüm insanlar ve bir mal veya hizmet üreten bütün kişi veya kuruluşlar bu hızlı gelişim, dönüşüm ve değişim sürecine ister istemez ayak uydurmak durumunda kalmışlardır. Bütün işletmeler baş döndürücü bu süreçte ayakta kalabilmek için, yaşanan gelişmeleri kaçırmamak ve uygulamaya almak zorundadır. Aksi halde bu işletmelerin içinde bulundukları ve etkiledikleri çevre faktörleri açısından sonuçlar beklenmeyen yönlere uzanabilir.

Aslında kurulan her işletmenin bir ömrü vardır. Burada önemli olan nokta, bu ömrün ne kadar uzun olabileceğidir. Kaliteli bir yaşam süren insanların yaşam süresi, yaşam standartları ile bağıntılı olarak ne kadar uzayabilirse, ticari işletmelerin de hayatta kalma süresi, faaliyetleri ile ilgili alanlarda ne kadar kaliteli olduğuna bağlıdır.

Bir işletme kurulurken esas olarak kısa süreli faaliyette bulunma ve kısa vadeli kazançlar amaçlanmaz. İşletme yönetiminin amacı hep en büyük olmak ve hep çok kazanmak olursa sonuçlar hiçbir zaman beklendiği gibi olmamaktadır. Ülkemizde ne yazık ki şirket kuruluşlarında genel yaklaşım bu olduğu için işletmeler uzun ömürlü olamamaktadır.

Çevre analizleri konusu da bir yerde, kalıcı olmanın ve en iyisi olmanın bir gereğidir. Çevre analizleri hizmetleri, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen birçok laboratuvar tarafından verilmektedir. Bu çerçevede verilen hizmetler esas olarak şu başlıklar altında toplanabilir:

Emisyon ölçümleri (örneğin, baca gazı emisyon ölçümü, bacada islilik analizi, toplam organik karbon ölçümü, ağır metal ölçüm ve analizleri, toplam halojen örnekleme ve tayini, uçucu organik bileşikler ve buhar tayini, amonyak ölçüm ve analizi, sülfürik asit ölçüm ve analizi, poliaromatik hidrokarbon ölçümü)
İmisyon ölçümleri (örneğin, çöken toz ölçümü, ortam havasında uçucu organik bileşik ölçümü, ortam havasında gaz ölçümü, ortam havasında ağır metal ölçümü, ortam havasında maruziyet ölçümleri)

Hizmetlerimiz