EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Yapı Malzemeleri Testleri

Yakın bir zamanda İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından yapılan bir toplantıda, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörleri açısından durum değerlendirmesi yapılmış ve bu sektörlerde etkin bir piyasa denetiminin mutlaka yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu sektörlerin geleceği açısından yapı yasasının çıkarılması ve daha somut adımların atılması gerektiği bir kere daha ileri sürülmüştür. Özellikle yapı malzemeleri sektöründe ciddi önlemler alınmazsa, otuz yıllık süreçlerde yeniden kentsel dönüşüm süreçlerinin yaşanmak zorunda kalınacağı dile getirilmiştir.

Bu açıdan test ve muayene laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen yapı malzemeleri testleri de büyük önem taşımaktadır. Örneğin çimento testleri kapsamında, çekme ve basınç dayanımı testleri, çimentonun normal kıvam testleri, priz başlama ve sona erme süre testleri veya çimentonun hacim değişimi testleri gibi ayrıtılı testler yapılmaktadır. Veya sertleşmiş beton testleri kapsamında, silindir veya küp numunelerin basınç dayanım testleri, beton yarmada çekme testleri, beton eğilme testleri, beton su geçirgenlik testleri, karot numunesi basınç dayanım testleri, su emme testleri, beton birim hacim ağırlık testler, ultrasonik ses hızı ve beton çekici testleri, doğrudan çekme dayanım testleri veya yüzeyde kopma dayanımı testleri gib ayrıntılı testler yapılmaktadır.

Bugün yürürlükte olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği esaslarına göre ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara göre yapı malzemeleri testleri yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik, yapı malzemelerinin temel karakteristiklerini belirlemekte, performans beyanı ile ilgili esasları düzenlemekte, yapı malzemelerine CE işaretinin konulmasına yönelik kriterleri açıklamakta ve üretici firmaların, ithalatçı firmaların ve dağıtıcı firmaların yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Ayrıca bu yönetmelik düzenlenirken Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi esas alınmıştır.

Söz konusu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, uyumlaştırılmış standartlara yönelik esasları da düzenlemektedir. Bu standartların hangileri olduğu Bakanlık tarafından çıkarılan MHG/2017-01 numaralı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ ile açıklanmıştır. Bu arada bu standartlar yapı malzemelerine CE işaretinin konulmasına yönelik süreçler için de önemlidir.

Yapı malzemeleri testleri kapsamında gerçekleştirilen başlıca testler şunlardır:

  • Agrega testleri
  • Doğaltaş testleri
  • Beton testleri
  • Taş testleri
  • Metal testleri
  • Seramik testleri
  • Zemin etüd testleri
  • Asfalt testleri
  • Parke, karo taşı ve fayans testleri