EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Asansör Muayeneleri

Asansörlerin yıllık olarak periyodik kontrollerinin, A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince yapılması gereklidir. Söz konusu yönetmelik, insan ve yük taşımada kullanılan asansörlerin, çevrenin, insanların ve canlıların güvenliklerini ve sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Buna bahsedilen göre yönetmelik, asansörlerin bakımı ve işletilmesi, yıllık yapılan kontrolleri, servis hizmetlerinin denetlenmesi, garanti ve satış sonrası hizmetler kapsamında uyulması ve uygulanması gerekli kuralları kapsamaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ise, insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik ekipmanlarının piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamaktadır.

A tipi akredite muayene kuruluşları, asansörlerde düzenli kontrol ve muayenelerini gerçekleştiren, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşlarıdır. Yapılan asansör muayene işlemleri sonrasında bu kuruluşlar asansörlerin Asansör Yönetmeliği esalarına uygun şekilde kurulduğunu ve işletildiğini belgelemiş olmaktadır.

Bu konuda Belediyeler de, kendi sınırları içine giren asansörlerin düzenli kontrollerinin yapılması için A tipi akredite muayene kuruluşlarını yetkilendirmek ve kontrollerin yapılmasını sağlamakla sorumludur. Bu faaliyetlerden amaçlanan insanların can güvenliğini ve taşınan yüklerin emniyetini sağlamaktır. A tipi akredite muayene kuruluşları, çalışmalarını tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek zorundadır.

Genel olarak muayene ve test kuruluşları tarafından asansör muayeneleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

  • Asansör ve yürüyen merdiven kontrol hizmetleri
  • Asansör periyodik kontrol ve muayenesi
  • Yürüyen merdiven ve bant periyodik kontrol ve muayenesi
  • Yük ve insan asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
  • Cephe asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
  • İnşaat asansörü ve cephe asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
  • Servis asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
  • Elektrikli ve hidrolik asansör periyodik kontrol ve muayenesi
  • İnsan taşımak amacıyla tasarımlanan kablolu taşıma sistemleri periyodik kontrol ve muayenesi

Asansörlerin düzenli kontrol ve muayeneleri ile ilgili bir başka yasal düzenleme de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir. Sözü edilen yönetmelik, asansörlerin kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari koşulları düzenlemektedir. Buna göre insan ve yük taşıyan asansörlerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, her yıl en az bir kere düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) insan ve yük taşıyan asansörler, kaldırma ve iletme araçları grubuna yer almaktadır. Yapılacak kontrollerin mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması bir yasal zorunluluktur. Bunun yanı sıra asansörler elektronik kumanda sistemi ile donatılmış oldukları için, kontrol çalışmalarına elektrik konusunda yetkili olan kişilerin de katılması gerekmektedir.

Firmamız, asansör muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli, yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.