EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Standartlar

Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Enerji kaynaklarının etkin kullanımı günümüzde sadece ülkemizin değil bütün dünyanın ortak problemidir. Doğal kaynakların giderek daha kötü bir şekilde tükenmesi insanları endişelendirmekte ve önlem arayışlarına itmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ve mevut kaynakların en verimli şekilde kullanılmaya çalışılması bu endişelerin bir sonucudur.

Enerjinin etkin kullanılması, boşa kullanımının önlenmesi, ekonomi üzerindeki enerji maliyetleri yükünün azaltılması ve elbette doğanın korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliği arttırmak amacı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde, büyüklükleri iki bin metrekarenin üzerinde olan alanların ısıtılmasında merkezi sistemin kullanılması öngörülmektedir. Bu şekilde bağımsız bölümlerin kendi başlarına ısı üretmesi engellenmiştir.

Merkezi sistemde kızgın su kazanı ve genleşme tankı kullanılmakta ve üretilen ısı, 110 derecenin üzerinde kızgın su veya buhar ile taşınmaktadır. Isıtılan suyun belli bir ısıda tutması için de sistemin tamamı, sürekli olarak belli bir basınç altında tutulmak zorundadır. Eğer basınç buhar ile sağlanıyorsa, bu sistemlerde güvenliğin sağlanması gereken basınç çok yüksek değildir. Bu yüzden genleşme kabı kullanılmaktadır. Genleşme kabı hem genleşmeleri almakta hem de basınç merkezi görevi yapmaktadır.

Buhar kazanları sadece kalorifer sistemlerinde değil sanayide çeşitli amaçlar doğrultunda farklı görevlerde de kullanılmaktadır. Ancak hangi amaçla kurulmuş olurlarsa olsunlar, güvenli çalışmaları için, kuruluş ve işletimlerinin kurallara uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında kızgın su kazanlarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene, basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi.
  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)
  • TS EN 12953-2 Silindirik kazanlar - Bölüm 2: Kazanların basınca maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler
  • TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalatı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane