EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Standartlar

Kimyasal Madde Tankları Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Asit ve kimyasal madde tankları genel olarak termoplastik malzemelerden üretilmektedir. Bu kapsamda işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, asit ve kimyasal madde saklama ve depolama tankları, çöktürme tankları, karıştırma tankları, dozlama tankları ve kaplama tankları üretilmektedir. Kimyasal madde tankları üreten firmalar genelde, işletmelerin ihtiyaçlarını, tankın kullanılacağı mekan, kimyasal maddenin cinsi ve gerekli olan ölçü ve standartları baz alarak üretimini gerçekleştirmektedir.

Diğer bütün basınçlı kaplar ve ekipmanlarında olduğu gibi kimyasal madde tankları da üretildikleri zaman henüz işletmeye teslim edilmeden önce, veya işletmede kurulumu yapıldıktan sonra ancak henüz kullanılmaya başlanmadan önce ya da işletmede kullanıldıkları süre içinde herhangi bir değişiklik, onarım veya iyileştirme çalışması yapıldıktan sonra mutlaka gerekli test ve kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir. Hatta bu tanklar işletmede uzunca bir süre kullanılmamışsa, yeniden kullanılmak istendiği zaman da gerekli konrolların yapılması gerekmektedir.

Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bütün basınçlı kaplar ile ilgili olarak güvenlik kriterleri, muayene periyodları ve ilgili standartları açıklamaktadır. Buna göre kimyasal madde tankları da, yetkili makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından yılda en az bir defa mutlaka kontrol ve muayene edilmek zorundadır.

Basınçlı kaplarda temel prensip olan hidrostatik testlerin yapılması kimyasal madde tankları için de geçerlidir. Bu testler, ilgili standartlarda başka bir kriter öngörülmemişse, işletme basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır. Ancak işletmeden kaynaklanan zorunlu durumlarda hidrostatik test yapılamıyorsa, kimyasal madde tanklarında hidrostatik test yerine yine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir.

Kimyasal madde tanklarının periyodik kontrollerinde, yukarısa sözü edilen yönetmelik yanı sıra, bu yönetmeliğe aykırı olmayan konular saklı kalma koşulu ile basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliğinde yer alan esaslara da uyulmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri çerçevesinde kimyasal madde tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.