EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Tezgahların Muayenesi

Takım tezgahları, malzemelere talaş kaldırma yöntemi ile şekil veren, endüstri için çok önemli iş ekipmanlarıdır. Önceleri tamamen el gücü ile çalışan bu tarz makinalar, buhar enerjisinin bulunması ile birlikte güçlenmiş, elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile birlikte ise kapasiteleri tamamiyle artmıştır. Günümüzde elektronik alanındaki meydana gelen gelişmeler ve yenilikler ile takım tezgahları çok daha hassas parçalar üzerinde çalışabilir hale gelmiştir. Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sonunda takım tezgahları ilk nesillerine nazaran neredeyse kıyaslanamaz bir vaziyet almış ve çok daha üstün becerilere kavuşmuştur.

Bilgisayarların üretim makinelerinde kullanılması ve bilgisayar kontrollü üretime geçilmesi, üretim sektörünün gelişme hızını daha da arttırmıştır. Üretim sektörleri kalite, hassaslık, hız, maliyet, zaman, kazanç ve kontrol yönlerinden büyük gelişme göstermiştir. Artık üretim sektöründe CNC (Computer Numerical Control, Bilgisayarlı Sayısal Denetim) gibi bilgisayar destekli sistemler kullanılmaktadır. Bu şekilde tezgahlar yüzünden kaynaklanan iş kazaları yok seviyesine inmiş durumdadır. Ayrıca tamamen bilgisayar kontrollü üretim olduğu için de eskilerde olduğu gibi tezgahı kullanan kişilerin ustalığına olan ihtiyaç artık en düşük seviyelere inmiştir.

Takım tezgahlarının bu kadar gelişmesinde, mekanik imkanların artması etkili olmuştur. Diğer yandanelektrik ve elektronik mühendisliği alanında da imkanlar artmıştır. Modern takım tezgahlarının üretiminde, tezgahı kullanan çalışanların işini kolaylaştırmak, çalışanlara daha fazla yardımcı olmak, çalışanların yapacağı yorucu ve karmaşık işleri tezgahlara yaptırmak hep ön planda olmuştur. Bu sayede birden çok tezgahı tek bir operatör aynı anda çalıştırabilmektedir.

Takım tezgahları gerçi bu kadar akıllanmakta ve güçlenmektedir ama diğer yandan elektrikle çalışan iş makinalarıdır ve çalışmalar sırasında çalışanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği açısından bir takım risklere de açıktır. Bu nedenle 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş makinaları ve ekipmanları kapsamına tezgahları da almıştır. Bu konu, yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) Tezgahlar maddesinde yer almaktadır.

Sözü edilen yönetmelik esaslarına göre, takım tezgahlarının ve ekipmanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda başka koşul öngörülmemişse, herşeyden önce üretici firmanın önerdiği aralık ve kriterlerde yapılmalıdır. Ancak üretici firma herhangi bir koşul önermemişse, bu durumda bir risk değerlendirme çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmada tezgahların bulunduğu işyeri ortam koşulları, tezgahların ne sıklıkta kullanıldığı ve ne kadar süre kullanıldığı gibi kriterler göz önüne alınmalı ve buna göre kontrol periyodları ve kontrol kriterleri belirlenmelidir. Ancak hiçbir şekilde kontrol aralıkları bir yılı geçmemelidir.Ayrıca bu kontroller mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Genel olarak muayene ve test kuruluşları tarafından tezgahların muayeneleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

  • Dişli taşlamaların muayenesi
  • Dişli açma makinelerinin muayenesi
  • CNC işleme tezgahları muayenesi
  • Torna tezgahları muayenesi
  • Freze tezgahları muayenesi
  • Planya tezgahları muayenesi
  • Taşlama tezgahları muayenesi
  • Bohrwerk tezgahları muayenesi

Firmamız tezgah muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.