EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Gizlilik İlkesi

Kuruluşumuz tarafından benimsenen en önemli ilke gizlilik ilkesidir. Gizlilik ilkesi hem kalite politimaz içinde, hem temel ilke ve prensiplerimiz içinde hem de yönetim taahhüdümüz içinde yer almaktadır.

Temel olarak kuruluşumuz, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve tüm müşterilerine A Tipi Muayene Kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Bu standart gereğince de en önemli ilke olan gizlilik ilkesine bağlı kalmak ve kendisinden hizmet isteyen tüm kişi ve kuruluşlara bu hassasiyet ile hizmet vermek drumundadır.

Benimsediği gizlilik ilkesi gereğince kuruluşumuz, faaliyetleri sonucunda oluşan her türlü bilgi, belge ve raporların en güvenli şekilde saklanması hususunda önlemleri almak ve müşterilere yönelik hiçbir bilgiyi, asla üçüncü kişiler ile paylaşmamak zorundadır.

Kuruluşumuzun tüm yönetici ve çalışanları, birbirinden çok farklı ve kapsamlı analiz, test, ölçme, kontrol ve muayene çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan işin koşulları gereği bir takım bilgi ve belgeler eline geçmekte veya bu çalışmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi, belgelerin ve sonuç raporlarının, hizmet verilen kişi veya kuruluş dışında üçüncü kişiler ve taraflar ile paylaşılması ya da kamuoyuna duyurulması, hizmet verilen kuruluşun aleyhinde olacak şekilde bir takım sonuçlar doğurabilir ve onların bu durumdan zarar görmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle kuruluşumuz, müşterilere ait patent haklarını, telif haklarını, arge çalışmalarını veya da bunlara benzer fikri mülkiyeti kapsayan tüm bilgi ve belgeleri korumak ve hiçbir zaman paylaşmamak zorundadır.

Kuruluşumuz tüm müşterilerine, çalışmalar sırasında oluşacak bu bilgi ve belgelerin gizli tutulacağının güvencesini vermektedir. Bunlar müşterilere ait ticarti sır niteliği taşıyan bilgi ve belge olarak kabul edilmekte ve ilgisiz üçüncü kişilere kesinlikle açıklanmamaktadır. Kuruluşumuz ek olarak, çalışmalar esnasında elde ettikleri bilgileri, kendi lehine veya üçüncü kişiler lehine kullanamaz. Gizlilik taahhüdü kapsamına sadece yapılan ölçüm, test ve analizler sırasında elde edilen bilgi ve belgeler değil, aynı zamanda çalışmaların vazgeçilmez bir parçası olan müşteriden öğrenilen müşteri listeleri, anlaşmalar, fiyatlar, özel sözleşmeler, teknik bilgiler, projeler, tasarım çalışmaları, hatta doğrudan veya dolaylı yollardan öğrenilen idari ve ticari sırlar da girmektedir. Kuruluşumuz bu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere yayamayacağı gibi yayılmasına sebebiyet veren herhangi bir eylemde de bulunamaz.