EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

İlkeler ve Prensipler?

Muayene, denetim ve laboratuvar konularında hizmet veren kuruluşumuz, faaliyet verdiği analiz, test, ölçme, kontrol ve muayene hizmetlerinde, sahip olduğu ilkelere ve prensiplere sadık kalarak hareket etmektedir. Bu ilke ve prensipler aşağıdaki gibidir:

 • Kuruluşumuz, hizmet verdiği bütün müşterilerine karşı kesinlikle tarafsız davranmaktadır ve herkese karşı saygılı bir yaklaşım sergileyip, önyargılı olmaktan olarak, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vermektedir.

 • İlke edindiği tarafsızlığı sağlamak için eleman seçiminde, haksız rekabete neden olacak uygulamalardan kaçınmaktadır.

 • Kuruluşumuz, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara, sunduğu hizmetin özellikleri, kendilerine sağlayacağı faydaları, muhtemel riskleri ve her iki tarafa da düşen hak ve yükümlülükler gibi konularda şeffaf bir yaklaşım izlemekte, tamamiyle açık ve net bilgiler vermektedir.

 • Kuruluşumuz müşterilerinin olası tüm problemlerine karşı sahip olduğu sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve bu olası problemlere karşı çözüm arayışlarında duyarlı davranmaktadır.

 • Kuruluşumuz aynı sektörde hizmet veren diğer kuruluşlara karşı haksız rekabet oluşturmaktan kaçınmaktadır. Bir yandan kendini daha da ileriye taşıyabilmek için koyduğu hedeflerine bağlı kalırken bir yandan da bu sektöre olan güveni devamlı kılmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak üzere, herkesin ortak çıkarlarının korunması için çaba sarf etmektedir.

 • Sahip olduğu bu sektörel duyarlılık açısından kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde daima dürüst davranmaktadır.

 • Hizmet verdiğimiz sektörün en çok ihtiyaç duyduğu husus güvenilirliktir. Kuruluşumuz faaliyet gösterilen her alanda, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara, karşılıklı güven anlayışı içinde yaklaşmakta ve işlemler hakkında açık, anlaşılır ve doğru bilgileri, zamanında ve tam olarak vermektedir.

 • Kuruluşumuz ulusal ve uluslarası standartlar, yürürlükte olan yasal mevzuatlar ve Avrupa Birliği direktifleri esasları doğrultusunda hizmet verdiği bütün alanlarda kaliteyi en temel ilke olarak benimsemtekdir. Bu amaçla gerektiğinde diğer muayene kuruluşları, laboratuvarlar ve denetim kuruluşları ve resmi makamlar ile birlikte çalışmaktadır.

 • Kuruluşumuz, müşterilerini detaylı bir şekilde dinlemek, tüm şikayetlerini almak ve bu şikayetlerine karşı en uygulanabilir çözümleri üretmek konusunda iddialı davranmaktadır. Müşterilerin her konudaki her türlü şikayet ve önerilerini almak, incelemek, değerlendirmek ve en uygun çözüme ulaştırmak konusunda yönetimden bağımsız bir sistem kurmuştur.

 • Kuruluşumuz resmi makamlar tarafından denetim ve kontrol amacı ile talep edilen tüm bilgi ve belgeleri, doğru, eksiksiz ve zamanında teslim etmektedir.

 • Kuruluşumuz gerçekleştirdiği tüm faaliyetler sırasında kesinlikle çevreye ve çevre sorunlarına karşı duyarlı davranmakta, sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermekte ve toplumsal yarar gözetmektedir.