EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Gözetim

Kuruluşumuz, belgelendirme, süreç yönetimi, muayene ve kontrol, test, ölçüm ve analiz hizmetleri yanında talep eden müşterilerine gözetim hizmetleri de vermektedir. Bu konuda da müşterilerine geniş kapsamlı ve sektörel çözümler üretecek güce sahip olan kuruluşumuz, gözetim hizmetlerinde elde ettiği başarıyı esas olarak şu hususlardaki atılımları ile gerçekleştirmiştir:

Kuruluşumuz, uluslararası alanda geçerliliği olacak şekilde aşağıda sayılan akredistasyonlarla onaylanmış kuruluş kimliğine sahiptir ve bu belgeleri almıştır: TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ÖSAS Akreditasyon kuruluşu’ndan akredite olmuştur. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak yine TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu nezdinde çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşumuz aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Gözetim Şirketi prosedürlerine de uygun hareket etmektedir. Nihayet kuruluşumuz belirlediği vizyon, misyon, kalite hedefleri ve çalışma prensiplerine sadık güçlü bir gözetim ekibine sahiptir. Gözetim ekibimizde görev yapan mühendisler, teknikerler, yüksek teknikerler ve laboratuvar çalışanları, ürün ve sektörel olarak birçok alanda uzmanlığa sahiptir ve gözetim hizmetlerinde uzun yıllardır deneyim kazanmışlardır.

Ekibimizdeki bütün çalışanlar, en güncel ürün ve standart bilgilerine sahiptir ve teknik olarak kendilerini kanıtlamış kişilerdir. Gözetim ekibimiz, ticarete konu olan çeşitli ürünlerin, üretim aşamalarından tüketiciye sunulmasına kadar bütün süreçlere katılmakta, üretimin her aşamasında muayene, gözetim, denetim ve kontroller yapmakta, standart dışı ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemekte, olası aksaklıklara zamanında müdahale edilmesini sağlamakta, kalite standartlarının dışına çıkılmasına engel olmakta ve işletmelerin faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı standartlara uygun olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda ürünlerin alıcıya teslim koşulları, satış sözleşmesine uygunluğu, ambalajlama ve etiketleme kontrolleri, yükleme ve taşıma koşulları ve daha birçok noktada gözetim hizmetleri, deneyimli ve uzman gözetim ekibimiz tarafından zamanında, eksiksiz, hızlı ve kaliteli olarak yerine getirilmektedir.