EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Yönetim Taahhüdü

Kuruluşumuz; temelde, muayene, laboratuvar ve denetim hizmetleri konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu hizmetleri verirken daima müşteri memnuniyetini ön planda tutan kuruluşumuz, yönetim olarak da hizmette bulunduğu kişi ve kuruluşlara karşı bazı taahhütler vermektedir. Bu taahhütlerin zirvesinde tarafsızlık, yeterlilik ve karar verme gücüne zarar verecek veya çalışma ortamında güveni zedeleyecek hiçbir unsurun oluşumuna izin vermemek vardır. Kuruluşumuz, gerek yöneticiler olarak ve gerekse sahip olduğu çalışanlar olarak, verilen hizmetin kalitesini sarsacak, kötü şekilde etkide bulunacak hiçbir ticari, mali veya benzer etkilerden ve baskılardan etkilenmeyeceklerini taahhüt etmektedir. Herhangi bir çıkar ilişkisi gördüğü anda kuruluşumuz bunu açık ve uygun bir şekilde beyan edecektir.

Kuruluşumuz tarafından, gerçekleştirilen tüm test, analiz, ölçme, kontrol ve muayene çalışmalarında, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve mevcut yasal mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösterilmesini güvence altına alan iş termini hazırlanmıştır.

Tüm bunların yanında kuruluşumuz, Avusturya’dan (ÖSAS), TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyon Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve müşterilerine A Tipi Muayene Kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Yönetim olarak taahhüt edilen bir başka husus, kuruluşumuz faaliyetler sonucunda üretilen her türlü bilgi, belge ve raporların saklanmasına yönelik önlemleri almıştır. Müşterilere yönelik hiçbir bilgi hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan tüm yönetici ve çalışanlar, eğitimli, deneyimli ve alanlarında uzman nitlelikli kişilerdir. Birbirinden çok farklı ve kapsamlı ölçme, test, analiz, muayane ve kontrol çalışmalarında, herbiri kendi alanında uzmanlaşmış mühendisler, yüksek teknikerler ve teknikerler görev yapmaktadır.

Kuruluşumuz yönetimi aynı zamanda bütün faaliyetlerde ölçme, test ve analiz çalışmalarının hassasiyetini ve kesinliğini sağlamak üzere en son teknolojik cihaz ve ekipmanları kullanmayı taahhüt etmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, bütün hizmet verdiği sektörlerde, temel hizmetlerin sürdürülebilmesini sağlayacak acil durum planlarını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

Sonuç olarak kuruluşumuz her türlü analiz, test, ölçme, kontrol ve muayene hizmetlerini verirken, müşterilerine karşı bağımsızlığı ve tarafsızlığı taahhüt etmektedir ve bu özelliği ile rakipleri ile mücadesinde kendisini daima bir adım önde bulmaktadır.