EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarların kuruluş, akreditasyon, faaliyetlerini sürdürme ve sektörlerinde ki etkinliklerinin arttırılması yönünde, hem yeni yasal mevzuatlar çıkarılmakta, hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından bir takım yeni standartlar çıkarılmaktadır. Bu faaliyetler, bir yandan üretici firmaların daha kaliteli ve güvenli üretim yapmalarına ve tüketicilerin daha güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşmalarına imkan sağlarken, bir yandan da çeşitli faaliyet alanlarında hizmet veren laboratuvarların teorik ve teknolojik anlamda gelişmelerini sağlamaktadır.

Test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene çalışmaları yapan söz konusu laboratuvarlar yetkin oludukları ölçüde, hem gerçekleştirdikleri çalışmaların doğruluğu ve güvenilirliği artmakta, hem de düzenledikleri raporlar özel ve resmi bütün denetimlerde geçerli kabul edilmektedir. Bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlardan akredite olan laboratuvarlar, rakiplerinden bir adım önde olmaktadır.

Laboratuvar hizmetleri ihtiyacı, bugünün dünyasında yaşamın her alanında kaçınılmaz olarak artmaktadır. İnsanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği açısından öncesine göre çok daha fazka laboratuvar hizmetlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum sağlamaya çalışan ülkemizde, hem Avrupa Birliği ülkeleri ile hem de diğer ülkelerle rekabet edebilmek için, üretilen mal ve hizmetlerin ilgili standartlara uygun olması belli kalite kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında genel olarak verilen hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Laboratuvar Hizmetleri

Elektriksel testler

RoHS testleri, yangına dayanım ve tepki testleri, IP koruma testi, sızdırmazlık testi, gürültü testi ve akustik ölçümler, mekanik ve fiziksel testler, aydınlatma şiddeti ölçümleri, radyoaktif maruziyet ölçümleri, ortam radyasyon testleri, elektromanyetik ortam ölçümleri

LVD testleri

LVD kaçak akım testi, LVD toprak sürekliliği testi, LVD izolasyon direnci testi, LVD yüksek gerilim testi, LVD kızaran tel testi, LVD muhafaza dayanım testi

EMC testleri

EMI testleri, EMF testleri, RF testleri, radiated emission testleri, conducted emission testleri, emission testleri, immunity testleri, conducted immunity testleri, radiated immunity testleri, radiated field testleri, radiated RF field immunity testleri, CISPR testleri, power frequency magnetic field ımmunity testleri, electrostatic discharging ESD testleri, elektrostatik boşalma testleri, yansımasız oda testleri, iletim yoluyla bağışıklık testleri, bağışıklık kafesi testleri, iletilen emisyon testleri, tıkırtı (click) testleri, harmonik kırpışma testleri, açık alan testleri, bağışıklık testleri, yayınım testleri, ışımayla yayınım (emisyon) testleri, iletkenlikle yayınım (emisyon) testleri, ışımayla bağışıklık (alınganlık) testleri, iletkenlikle bağışıklık (alınganlık) testleri

Gaz ölçümleri

Emisyon gaz ölçümleri, imisyon gaz ölçümleri, baca gazı ölçümleri, ortam gaz ölçümleri, tünel gaz ölçümleri, CO (karbonmonoksit) ölçümleri, CO2 (karbondioksit) ölçümleri, O (oksijen) ölçümleri, NO (azot oksit) ölçümleri, NO2 (azot dioksit) ölçümleri, CH4 (metan) ölçümleri, H2S (hidrojen sülfür) ölçümleri, O2 (oksijen) ölçümleri, SO2 (kükürt sioksit) ölçümleri, PH3 (fosfin) ölçümleri, CL2 (klorin) ölçümleri, NH3 (amonyak) ölçümleri,C6H6 (benzen) ölçümleri, NOx ölçümleri, VOC ölçümleri, partikül ölçümleri, ortam nem ölçümü, ortam sıcaklık ölçümü, ortam toz ölçümü, hava kirliliği ölçümü

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarına iyileştirilmesine yönelik esasları düzenlemektedir. Aynı zamanda yasada, bu konudaki işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri yer almaktadır. Yukarıda sayılan bütün muayene ve kontrollerin temelinde bu yasa bulunmaktadır.

Kuruluşumuz, bütün kontrol ve muayene çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, UAF Amerikan Akreditasyon Kurumu’ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur. Bu sayede yapılan kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.