EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Standartlar

 • Madencilik ve Mineraller Test ve Uygunluk Standartları
 • Optoelektronik, Lazer Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik Ekipmanlarda Kullanılan Mekanik Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik ve Telekomünikasyon Ekipmanlarında Kullanılan Elektromekanik Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tümleşik Devreler, Mikroelektronik Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik Bileşen Birimleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Baskılı Devreler ve Kartlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Filtreleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Piyezoelektrik ve Dielektrik Elemanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik Görüntü Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yarı İletken Elemanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Dirençler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik Bileşenler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Termistörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Potansiyometreler, Değişken Dirençler Test ve Uygunluk Standartları
 • Sabit Dirençler Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Güç Kapasitörleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tantal Elektrolitik Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt ve Plastik Kapasitörler
 • Seramik ve Mika Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Sabit Kapasitörler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kapasitörler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik Tüpler Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Yarı İletken Elemanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Transistörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tristörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Diyotlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yarı İletken Elemanlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Elektromekanik Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Anahtarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Fiş ve Priz Elemanları, Bağlayıcılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektromekanik Bileşenler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyasyon Ölçümleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik, Manyetizma, Elektriksel ve Manyetik Ölçümler Test ve Uygunluk Standartları
 • Termodinamik ve Sıcaklık Ölçümleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Optik ve Optik Ölçümleri Standartlari
 • Titreşimler, Darbe ve Titreşim Ölçümleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Akustik ve Akustik Ölçümleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Akışkan Akımı Ölçümleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kuvvet, Ağırlık ve Basınç Ölçümü Test ve Uygunluk Standartları
 • Hacim,Kütle,Yoğunluk ve Viskozite Ölçümü Test ve Uygunluk Standartları
 • Doğrusal ve Açısal Ölçümler, Yüzeylerin Ölçümü Test ve Uygunluk Standartları
 • Metroloji ve Ölçme (Genel) Kimyasal Referan Test ve Uygunluk Standartları
 • Geometrik Mamül Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Ölçme Aletleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüzeylerin Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Limitler ve Uyumlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Doğrusal ve Açısal Ölçümler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Açık Kanallarda Akış Test ve Uygunluk Standartları
 • Kapalı Kanallarda Akış Test ve Uygunluk Standartları
 • Akustik ile İlgili Diğer Standartlar
 • Elektroakustik Test ve Uygunluk Standartları
 • Taşıma Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Test ve Uygunluk Standartları
 • Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü Test ve Uygunluk Standartları
 • Akustik Ölçümleri ve Gürültünün Azaltılması (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Optik Ölçümleri, Renkler ve Işığın Ölçümü Test ve Uygunluk Standartları
 • Sıcaklık Ölçüm Aletleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Isı, Kalorimetri Test ve Uygunluk Standartları
 • Isı, Kalorimetri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik ve Manyetizma ile İlgili Diğer Standardlar
 • Elektriksel ve Manyetik Büyüklüklerin Ölçümü Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik, Manyetizma, Genel Kavramlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Nükleer Enerji (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Koruyucu Ekipmanların Test ve Uygunluk Standartları
 • Alarm ve Uyarı Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Suçlara Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Tehlikeli Maddelere Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyasyondan Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Şoklarına Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Aşırı Basınca Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Patlamadan Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yangına Karşı Koruma Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaza ve Afet Kontrolü Test ve Uygunluk Standartları
 • Ergonomi Test ve Uygunluk Standartları
 • İnsan Açısından Gürültü Test ve Uygunluk Standartları
 • Evsel Güvenlik Test ve Uygunluk Standartları
 • Makinaların Güvenliği Test ve Uygunluk Standartları
 • İş Güvenliği, Endüstriyel Hijyen Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprak Kalitesi ve Pedoloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Su Kalitesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Hava Kalitesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre Koruma (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Ürün Ömür Çevrimleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre Etiketi Test ve Uygunluk Standartları
 • Kirlenme, Kirlenme Kontrolü ve Koruma Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre Ekonomisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre Yönetimi Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre ve Çevre Koruma Test ve Uygunluk Standartları
 • Hava Kalitesi ile İlgili Diğer Standardlar
 • Taşıma Araçları Egzos Emisyonları Test ve Uygunluk Standartları
 • Nokta Kaynaklı Emisyonlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Temiz Odalar ve İlgili Kontrollü Ortamlar Test ve Uygunluk Standartları
 • İşyeri Havası Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevre Havası Test ve Uygunluk Standartları
 • Hava Kalitesi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Su Kalitesi ile İlgili Diğer Standartlar
 • Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Suyun Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Suyun İncelenmesi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kanalizasyon Suyu* Atık Su Kaynakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Kullanım İçin Su Test ve Uygunluk Standartları
 • İçme Suları Test ve Uygunluk Standartları
 • Doğal Su Kaynakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Su Kalitesi(Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprakların Hidrolojik Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprakların Biyolojik Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprakların Fiziksel Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprakların Kimyasal Özellikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprakların İncelenmesi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Toprak Kalitesi ve Pedolojisi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Koruyucu Ekipmanların Test ve Uygunluk Standartları
 • Can Yelekleri, Yüzdürme Araçları Test ve Uygunluk Standartları
 • Dağcılık Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Koruyucu Ayakkabılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Koruyucu Eldivenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Solunum Sistemini Koruyucu Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Baş Koruyucu Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Koruyucu Elbiseler Test ve Uygunluk Standartları
 • Koruyucu Ekipmanlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yangına Karşı Koruma ile İlgili Diğer Standardlar
 • Yapı Malzeme ve Elemanlarının Yangına Karşı Direnci Test ve Uygunluk Standartları
 • Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Yangından Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yangınla Mücadele Test ve Uygunluk Standartları
 • Yangına Karşı Koruma (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Sağlık Teknolojisi, Tıbbı ekipmanlar,Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları, Kan Torbaları Test ve Uygunluk Standartları, Kan Torbaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Sağlık Teknolojisi Anestezi, Solunum ve Reanimasyon Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Sağlık Teknolojisi Tıbbi Ekipman (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • İlk Yardım Test ve Uygunluk Standartları
 • Doğum Kontrolü, Mekanik Koruyucular Test ve Uygunluk Standartları
 • Özürlü ve Engellilere Yardım Test ve Uygunluk Standartları
 • Hastane Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Eczacılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi Laboratuvarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Test ve Uygunluk Standartları
 • Diş Hekimliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi Ekipman Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi Bilimler ve Sağlık (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Sağlıkta Kalite ve Çevre Yönetimi Test ve Uygunluk Standartları
 • Sağlık Hizmetleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Dental Cihazlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Diş Hekimliği Ekipmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Dental İmplantlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Diş Hekimliği Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Diş Hekimliği (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Steril Ambalajlama Test ve Uygunluk Standartları
 • Dezenfektan ve Antiseptikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Sterilizasyon Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi Laboratuvarlar ile İlgili Diğer Standardlar
 • Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • In vitro Tanı Test Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi laboratuvarlar (Genel) Standartlar
 • İlaçlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Eczacılık ile İlgili Diğer Standardlar
 • Tıbbi Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Eczacılık (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Ostomi ve İdrar Tutamayanlar İçin Yardım Test ve Uygunluk Standartları
 • Okuma İçin Yardım ve Adaptasyon Test ve Uygunluk Standartları
 • Özürlü ve Engellilere Yardım ile İlgili Diğer Standardlar
 • Sağırlara ve Duyma Güçlüğü Olanlara Yardım Test ve Uygunluk Standartları
 • Yardım ve Hareket İçin Adaptasyon Test ve Uygunluk Standartları
 • Posta Hizmetleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Taşıma Test ve Uygunluk Standartları
 • Boş Zaman Değerlendirme, Turizm Test ve Uygunluk Standartları
 • Eğitim Test ve Uygunluk Standartları
 • Kanunlar, Yönetim Test ve Uygunluk Standartları
 • Patentler, Telif Hakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Kalite Test ve Uygunluk Standartları
 • Şirket Organizasyonu ve Yönetimi Test ve Uygunluk Standartları
 • Yönetim Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Üretim, Üretim Yönetimi Test ve Uygunluk Standartları
 • Araştırma ve Geliştirme Test ve Uygunluk Standartları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Test ve Uygunluk Standartları
 • Satın Alma, Stok Yönetimi, Pazarlama Test ve Uygunluk Standartları
 • Şirket Organizasyonu ve Yönetimi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • İstatistiksel Metotların Uygulanması Test ve Uygunluk Standartları
 • Ürün ve Şirket Belgelendirmesi, Uygunluk Değerlendirmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Kalite (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Eğlence ve Turizmle İlgili Diğer Standartlar
 • Eğlence ve Turizm (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Hava Taşımacılığı Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Taşımacılığı Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşımacılığı Test ve Uygunluk Standartları
 • Taşıma (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Bilimleri, Yayıncılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Standardizasyon, Genel Kurallar
 • Teknik Resim Test ve Uygunluk Standartları
 • Grafik Semboller Test ve Uygunluk Standartları
 • Karakter Sembolleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Renk Kodlama Test ve Uygunluk Standartları
 • Miktarlar ve Birimler Test ve Uygunluk Standartları
 • Terimler, Standartlar
 • Terminoloji ( Prensipler ve Koordinasyon ) Test ve Uygunluk Standartları
 • Teknik Ürün Dokümantasyonları İçin Kullanılan Grafik Semboller Test ve Uygunluk Standartları
 • Özel Ekipmanlarda Kullanılan Grafik Semboller Test ve Uygunluk Standartları
 • Çizim Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Çizimleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Makina Mühendisliği Çizimleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yönetim,Ticaret ve Sanayide Dokümanlar ve Yayıncılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Yazı ve Transkripsiyon Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrikli Cer Cihazları, Elektriksiz Demiryolu Çekici Araçları Test ve Uygunluk Standartları
 • Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Galvanik Piller ve Bataryalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Redresörler, Konvertörler, Kararlı Güç Kaynakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Transformatörler, Reaktörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Döner Makinalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Lambalar ve İlgili Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Aksesuarları Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Ekipmanları İçin Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Telleri ve Kabloları Test ve Uygunluk Standartları
 • İletken Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Akışkanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Manyetik Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Yalıtım Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Verniklenmiş Kumaşlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Mika Esaslı Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik İzolasyon Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Plastik ve Kauçuk İzolasyon Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt ve Karton Yalıtım Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Malzemeleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Gazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Yağları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtım Akışkanları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kablolar Test ve Uygunluk Standartları
 • Teller Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Telleri ve Kabloları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yalıtımla İlgili Diğer Standardlar
 • Yalıtım Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Buşingler Test ve Uygunluk Standartları
 • İzolatörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Yalıtımı (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Elektrik Ekipman Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik ve Elektromekanik Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Manyetik Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Ekipmanları İçin Bileşenler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği, Elektrik Aksesuarları, Tevzi ve Kontrol Tabloları Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Elektrik Aksesuarları Test ve Uygunluk Standartları
 • Röleler Test ve Uygunluk Standartları
 • Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Anahtarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Fişler ve Prizler Test ve Uygunluk Standartları
 • Bağlantı Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Amaçlı Borular Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği, Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüksek Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Lambalarla İlgili Diğer Standartlar
 • Aydınlatma Tesis Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Aydınlatma Armatürleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Fluoresan ve Gaz Boşaltmalı Lambalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Enkandesan Lambalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Lamba Başlıkları ve Duylar Test ve Uygunluk Standartları
 • Lambalar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Üretim Grupları Test ve Uygunluk Standartları
 • Motorlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Jenaratörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Döner Makinalar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği, Diğer Piller ve Bataryalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği, Galvanik Piller ve Bataryalar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Alkalinli Akümülatörler ve Bataryalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Asitli Akümülatörler ve Bataryalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekrar Doldurulamayan Piller ve Bataryalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Güç Sistemleri İçin Kontrol Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri ile İlgili Diğer Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Güç İletim ve Dağıtım Hatları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tali İstasyonlar, Parafudurlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrik Mühendisliği, Bina Dışı Elektrik Tesisatı Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Fırınlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüzey İşleme ve Kaplama, Boya Kaplama Test ve Uygunluk Standartları
 • Isıl İşlemler Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak ve Lehimleme Test ve Uygunluk Standartları
 • Elle Kullanılan Aletler Test ve Uygunluk Standartları
 • Talaşsız Çalışma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Kesme Takımları Ağaç İşleme Takımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Takım Tezgahları Test ve Uygunluk Standartları
 • Takım Tezgahları Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Proses Ölçüm ve Kontrolü Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Robotlar,Manipulatörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Nümerik Kontrollü Makinalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Makina ile Şekillendirme Merkezleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Bölücü ve Parça Tutucu Tertibatlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Takım Tezgahları Sistemleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Bıçkı Makinaları, Testereler Test ve Uygunluk Standartları
 • Taşlama ve Perdahlama Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Matkap Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Delme ve Freze Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tornalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Takım Tezgahları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Kesme Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Zımparalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kılavuz ve Diş Açma Paftaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Matkaplar, Havşalar, Raybalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Freze Takımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Torna Takımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Kesme Makinaları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrokimyasal Makinalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kalıplama Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Haddeleme, Ekstrüzyon ve Çekme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Dövme Ekipmanları, Makaslar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elle Çalışan Aletler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrikli Aletler Test ve Uygunluk Standartları
 • Pnömatik Aletler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elle Kullanılan Aletler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak ve Lehimleme Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynaklı Bağlantılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak Sarf Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrodlar ve Dolgu Metalleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaynak ve Lehimleme (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektrikli Fırınlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Endüstriyel Fırınlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer İşlemeler ve Kaplamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Organik Kaplamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Emay Kaplamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalik Kaplamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüzey İşleme Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüzey İşleme ve Kaplama (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yüzey Hazırlama Test ve Uygunluk Standartları
 • Isı Transferi, Isıl Yalıtım Test ve Uygunluk Standartları
 • Soğutma Teknolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Biyolojik Kaynaklar ve Alternatif Enerji Kaynakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Rüzgar Türbün Sistemleri ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları Test ve Uygunluk Standartları
 • Güneş Enerjisi Mühendisliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Hidrolik Enerji Mühendisliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Nükleer Enerji Mühendisliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Enerji Santralleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Isı Pompaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Hidrojen Teknolojileri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yakıt Hücreleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Brulör ve Kazanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Gaz ve Buhar Türbünleri, Buhar Motorları Test ve Uygunluk Standartları
 • İçten Yanmalı Motorlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Enerji Verimliliği, Genel Olarak Enerji Tasarrufu Test ve Uygunluk Standartları
 • Enerji ve Isı Transfer Mühendisliği (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kazanlar ve Isı Eşanjörleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gaz Yakıt Brulörleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Sıvı ve Katı Yakıt Brulörleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Brulör ve Kazanlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Fizyon Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Nükleer Güç Tesisleri, Güvenlik Test ve Uygunluk Standartları
 • Esnek Çeviriciler ve Aktarma Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Dişli Çarklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Mahfazalar, Yuvalar ve Diğer Makina Parçaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yaylar Test ve Uygunluk Standartları
 • Sızdırmanlık Elemanları, Contalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yatakların Test ve Uygunluk Standartları
 • Bağlama Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Vida Dişleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Özel Vida Dişleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Metrik Vida Dişleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Pimler,Çiviler Test ve Uygunluk Standartları
 • Perçinlerin Test ve Uygunluk Standartları
 • Rondelalar, Tespit Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Somunlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Civatalar,Vidalar,Saplamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Bağlama Elemanları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Rulmanlı Yataklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kaymalı Yataklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Zincir Çeviriciler ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kayışlı Çeviriciler ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Parçaçık Büyüklüğü Analizleri, Eleme Test ve Uygunluk Standartları
 • Tahribatsız Deneyler Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektriksel ve Elektronik Deneyler Test ve Uygunluk Standartları
 • Çevresel Deneyler Test ve Uygunluk Standartları
 • Deney Şartları ve Prosedürleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Fizik, Kimya Test ve Uygunluk Standartları
 • Mikrobiyoloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Biyoloji, Botanik, Zooloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Jeoloji, Meteoroloji, Hidroloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Astronomi, Jeodezi, Coğrafya Test ve Uygunluk Standartları
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Mikrobiyoloji ile İlgili Diğer standartlar
 • Gıda Mikrobiyolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Su Mikrobiyolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Mikrobiyoloji (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Vakum Teknolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Vantilatörler, Fanlar, Klimalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Akışkan Güç Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Pompalar, Vakum pompaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Valfler Test ve Uygunluk Standartları
 • Boru Hatları ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kroyojenik Tanklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Taşıtlara Monte Edilen Konteyner ve Tanklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Sabit Kaplar ve Tanklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Akışkan Depolama Elemanları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Boru Hattı Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Boru ve Hortum Takımları İçin Sızdırmazlık Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Hortumlar ve Hortum Takımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Flanşlar, Kaplingler ve Diğer Boru Bağlama Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Malzemelerden Yapılmış Fitingler (Cam,Çimento vb.) Test ve Uygunluk Standartları
 • Metal Fitingler Test ve Uygunluk Standartları
 • Plastik Fitingler Test ve Uygunluk Standartları
 • Plastik Borular Test ve Uygunluk Standartları
 • Demir Dışı Metal Borular Test ve Uygunluk Standartları
 • Dökme Demir ve Çelik Borular Test ve Uygunluk Standartları
 • Boru Hattı Bileşenleri ve Genel Olarak Boru Hatları
 • Diğer Vanalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Çek Valfler Test ve Uygunluk Standartları
 • Basınç Regülatörleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Bilyeli ve Tapalı Valfler Test ve Uygunluk Standartları
 • Küresel Valflar Test ve Uygunluk Standartları
 • Valfler Genel Test ve Uygunluk Standartları
 • Diğer Akışkan Güç Sistemi Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Filtreler, Contalar ve Akışkanların Kirliliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Kontrol Bileşenleri (Vanalar dahil) Test ve Uygunluk Standartları
 • Borular ve Kaplingler Test ve Uygunluk Standartları
 • Silindirler Test ve Uygunluk Standartları
 • Pompalar ve Motorlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Akışkan Güç Sistemleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Telekontrol ,Telemetring Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Diğer Fiber Optik Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Optik Yükselteçler Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Fiber Optik Bağlama Cihazı Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Fiberler ve Kablolar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Fiber Optik (Optik Lif) İletişimleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Televizyon ve Radyo Yayınları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Diğer Ses ve Görüntü Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Çoklu Ortam Sistemleri ve Telekonferans Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Aksesuarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Video Kayıt Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Ses Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Televizyon Alıcıları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Radyo ve Alıcıları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Yükselteçler Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Ses ve Görüntü Sistemleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Odiyo ve Video Mühendisliği ile İlgili Ekipman ve Sistemler Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, İletişimde Kullanılan Özel Ölçme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, R.F. Bağlayıcılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği,Teller ve Simetrik Kablolar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Koaksiyel Kablolar, Dalga Kılavuzları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ekipmanları için Bileşenler ve Aksesuarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik Uyumluluk ile İlgili Diğer Konular Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik uyumluluk ( EMU), Bağışıklık Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik uyumluluk ( EMU), Emisyon Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik Uyumluluk (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Hizmeti Uygulamaları Ağ (sistemi) Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Telekomünikasyon (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Test ve Uygunluk Standartları
 • Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (ISDN) Test ve Uygunluk Standartları
 • Mobil Hizmetler Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyo Haberleşmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Sistemleri İçin Diğer Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Telefon Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Hatlar,Bağlantılar ve Devreler Test ve Uygunluk Standartları
 • Veri İletişim Şebekeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telefon Şebekeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Geçiş ve İşaretleme Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • İletişim Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Telefon Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Mobil Hizmetler, Mobil Komünikasyon İçin Global Sistemler (GSM) Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyo Haberleşmesi İçin Diğer Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Mobil Hizmetler, Digital Geliştirilmiş Kablosuz Telekomünikasyon (DECT) Test ve Uygunluk Standartları
 • Kablolu Dağıtım Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyo Röle ve Sabit Uydu İletişim Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Radyo Haberleşmesi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Alıcı-Verici Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Mobil Haberleşme İçin Küresel Sistemler (GSM) Test ve Uygunluk Standartları
 • Uydular Test ve Uygunluk Standartları
 • Sayısal Gelişmiş Kablosuz Haberleşme (DECT) Test ve Uygunluk Standartları
 • Karasal Trunk Radyolar (TETRA) Test ve Uygunluk Standartları
 • Evlerde ve Ticari Yerlerde Kullanılan Ekipmanların, Eğlence, Spor Test ve Uygunluk Standartları
 • Kimyasal Teknoloji Test ve Uygunluk Standartları
 • Kauçuk ve Plastik Endüstrisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Askeri Mühendislik Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Su Yapıları Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Su Yolları ve Liman Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Havaalanı Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Demiryolu Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Yol Mühendisliği, Sokak Aydınlatması ve İlgili Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Yol Mühendisliği, Yol Ekipmanları ve Tesisleri Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Yol Mühendisliği, Yol Döşemesi Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Yol Mühendisliği, Yol İnşaatı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Tünel Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Köprü Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Harici Sistemleri Kanalizasyon Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Harici Su Taşıma Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Toprak İşleri, Kazılar, Temel İnşaatı, Yeraltı Çalışmaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, İnşa Teknolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Aksesuarları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Koruyucu Duvar Kaplamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Aydınlatma, Dış Aydınlatma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Aydınlatma, İç Aydınlatma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Aydınlatma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı ile İlgili Diğer Standardlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Asansörler, Yürüyen Merdivenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Drenaj Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Sıhhi Tesisat Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Su Isıtma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Su Tedarik Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Elektrik Tedarik Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Gaz Tedarik Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Havalandırma ve Klima Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı, Merkezi Isıtma Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Bina Tesisatı Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma, Yıldırıma Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma, Su İzolasyonu Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma, Sismik ve Titreşim Koruması Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma, Ses Yalıtımı, Titreşime Karşı Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma, Isı Yalıtımı Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalarda Korunma Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeler, Diğer Yapı Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Isı ve Ses Yalıtım Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Liflerle Takviye Edilmiş Çimento Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Beton ve Beton Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Seramik Yapı Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Seramik Karolar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Mineral Malzeme ve Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri, Çimento, Kireç, Harç Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri Genel Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Dış Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binaların Yapımı, Beton Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binaların Yapımı, Duvarcılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binaların Yapımı, Ahşap Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binaların Yapımı, Metal Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binaların Yapımı Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Kapılar ve Pencereler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Bacalar, Kanallar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Tavanlar, Zeminler, Merdivenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Çatılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Duvarlar, Bölmeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları, Bina Elemanları(Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapı Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Diğer Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Ticari ve Endüstriyel Yapılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Kamu Yapıları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapılar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Yapılar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Binalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, Fiziksel Planlama, Şehir Planlaması Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, İnşaat Sanayi, Diğer Hususlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, İnşaat Sanayi, Teknik Hususlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar, İnşaat Sanayi Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Kaplama Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Mürekkepler, Matbaa Mürekkepleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Bileşenleri, Çözücüler, Dolgu Maddeleri ve Diğer Yardımcı Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Bileşenleri, Bağlayıcılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Bileşenleri, Pigmentler Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya ve Vernikler Genel Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boyalar ve Vernikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Boya Endüstrisi, Boya Kaplama Prosesleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Endüstrisi İçin Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Ürünleri, Mukavva ve Kartonlar Ambalaj kağıdı Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Ürünleri, Yumuşak İnce Kağıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Ürünleri, Büro kağıdı Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt ve Kartonlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Kağıt Teknolojisi, Kağıt Hamurları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Büro Makinaları Sargı ve Ambalaj Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Enformasyon Teknolojilerinde Diğer Alanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Sağlık Teknolojisinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Bilimde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Taşıma, Ticaret ve Diğer Alanlarda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Endüstride Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Bilgi,Doküman ve Yayınlarda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Büro İşlemlerinde Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Kimlik Kartları ve İlgili Aygıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi (IT) Uygulamaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Veri Depolama Cihazları, Optik Depolama Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Veri Depolama Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Arayüz (Interface) ve Ara Bağlantı Donanımı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi Terminal ve Diğer Çevre Donanımı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Mikro İşlemci Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Bilgisayar Grafikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Ağ Oluşturma, Bilgisayar Ağları Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Ağ Oluşturma Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Uygulama Katmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Sunuş Katmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Aktarım Katmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Ağ Katmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Bağlantı Katmanı Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Fiziksel Katman Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları, Çok Katmanlı Uygulamalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistem Ara Bağlantıları (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Açık Sistemlerde Ara Bağlantılar (OSI) Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Yazılım Geliştirme ve Sistem Dökümantasyonu Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisinde Kullanılan Diller Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Karakter Dizileri ve Enformasyon Kodlaması Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Bilgi Teknolojisi Güvenliği Test ve Uygunluk Standartları
 • Enformasyon Teknolojisi, Enformasyon Teknolojisi (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Grafik Teknolojisi, Çoğaltma Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Grafik Teknolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Mikrografikler, Optik Depolama Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Sinemacılık, Film Stüdyoları Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılıkta Kullanılan Kimyasallar Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Fotoğraf Filmleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Fotoğraf Kağıdı, Filmler, Kasetler Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılıkta Kullanılan Ekipmanlar,Projektörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Fotoğrafçılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Görüntü Teknolojisi, Optik Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Hassas Mekanik Kuyumculuk, Kuyumculuk Test ve Uygunluk Standartları
 • Hassas Mekanik Kuyumculuk, Saatçilik, Cep ve Kol Saatleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Hassas Mekanik Kuyumculuk, Saatçilik Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Teşhis Bakım ve Deney Ekipmanları, Petrol İstasyonları Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Özel Amaçlı Taşıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Bisikletler Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Motosikletler, Mopedler, Bisikletler ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Elektrikli Karayolu Taşıtları ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Otomobiller,Karavanlar ve Kamyonetler Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Ticari Taşıtlar, Otobüsler Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Ticari Taşıtlar, Kamyonlar ve Treylerler Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Ticari Taşıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar, Elektriksel Ekipmanlar, Kumanda Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar, Yakıt Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar, Soğutma Sistemleri, Yağlama Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar, Aşırı Doldurma, Emme ve Egzos Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar, Motor Bloku ve İç Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları İçin İçten Yanmalı Motorlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Emniyet Tesisatı ve Fren Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Kaplingler Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Gövde ve Gövde Elemanları Test ve Uygunluk Standartları j1
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Aktarma ve Askı Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Fren Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Gösterge ve Kumanda Üniteleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Aydınlatma ve İkaz Üniteleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Oto Bilişim Sistemleri Oto Bilgisayar Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Elektriksel Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Karayolu Taşıt Sistemleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıt Sistemleri, Motosiklet, Moped Sistemleri, Bisiklet Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Karayolu Taşıtları Mühendisliği, Karayolu Taşıtları (Genel) Taşıma Araçları Egzos Emisyonları Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu ve Kablo Yolu Yapımı ve Bakımı İçin Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Kablo Yolu Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Raylar ve Demiryolu Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Taşıtları, Demiryolu Römorkları Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Taşıtları, Çeken(cer) Taşıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Taşıtlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Taşıtları Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Mühendisliği İçin Malzemeler ve Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Demiryolu Mühendisliği, Demiryolu Mühendisliği (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Küçük Tekneler Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, İç Su Seyrüsefer Gemileri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Açık Deniz Gemileri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Gemi İnşaa ve Denizcilik ile İlgili Diğer Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Havalandırma, Klima ve Isıtma Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Seyrüsefer ve Kumanda Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Gemi ve Deniz Tesislerinin Elektrik Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Güverte Ekipmanları ve Güverte Tesisleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Kaldırma ve Kargo Taşıma Ekipmanları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Boru Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Tekne ve Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Gemi İnşa ve Denizcilik İle İlgili Genel Standartlar
 • Gemi İnşa ve Denizcilik, Gemi İnşa ve Denizcilik (Genel), Petrol ve Doğalgaz Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uzay Sistemleri ve Operasyonları Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Kargo Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yer Hizmetleri ve Bakım Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçuş Ekipman ve Cihazları Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıtlarında Kullanılan Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıtları Elektrik Donanımı ve Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıt Motorları ve Tahrik Sistemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıt Sanayisinde Kullanılan Kaplamalar ve İlgili Prosesler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıt Yapımı İçin Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Bağlama Elemanları, Diğer Bağlama Elemanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Bağlama Elemanları, Perçinler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Bağlama Elemanları, Rondelalar ve Diğer Tespit Elemanları Standartlar
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Bağlama Elemanları, Somunlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Bağlama Elemanları, Civatalar, Vidalar, Sapmalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Diğer Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Tekstiller Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Yapıştırıcılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Kauçuk ve Plastikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Titanyum Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Alüminyum Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Demir Dışı Alaşımlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Yapım Malzemeleri, Demir Esaslı Alaşımlar (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıt Yapımı İçin Malzemeler (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Uçak ve Uzay Taşıt Mühendisliği, Uçak ve Uzay Taşıt Yapım İçin Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Depolama Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Elle Taşıma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Toprak Kazı Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Endüstriyel Kamyonlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Sürekli Taşıma Ekipmanları, Pnömatik Taşıma ve Bileşenleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Sürekli Taşıma Ekipmanları, Konveyörler İçin Bileşenler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Sürekli Taşıma Ekipmanları, Konveyörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Sürekli Taşıma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Kaldırma Ekipmanları, Diğer Kaldırma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Kaldırma Ekipmanları İçin Aksesuarlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Kaldırma Ekipmanları, Vinçler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yük Taşıma Ekipmanları, Kaldırma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Ambalaj Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Eşyaların Nakliyesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Kasalar, Kutular, Sandıklar Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Fıçılar, Tamburlar, Küçük Teneke Kutular Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Kutular, Tenekeler, Tüpler Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Şişeler, Çömlekler, Kavanozlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Çuvallar, Torbalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Makaralar, Bobinler Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Ambalaj Malzemeleri ve Aksesuarları Test ve Uygunluk Standartları
 • Ambalaj ve Dağıtım, Ambalajlama ve Malların Dağıtımı (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Deri Teknolojisi, Deri ve Kürkler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Deri Teknolojisi Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları, Boyama ve Apreleme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları, Örgü Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları, Dokuma Tezgahları, Dokuma Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları, Çözgü Makinaları ve Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları, İplik, Büküm ve Tekstüre Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Birleşik Yapıların Takviyesi İçin Malzemeler, Tekstil Camı Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Birleşik Yapıların Takviyesi İçin Malzemeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, Geotekstiller Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, Tekstil Yer Döşemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, Kaplanmış Kumaşlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, Tekstil Kumaşları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, İplikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri, Tekstiller (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Sanayi Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Lifleri, Sentetik ve Rejenere Lifler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Lifleri, Tabii Lifler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Lifleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tekstil ve Deri Teknolojisi, Tekstil Yardımcı Malzemeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Giyim Endüstrisi, Giyim Sanayi için Dikiş Makinaları ve Diğer Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Giyim Endüstrisi, Ayakkabılar, Botlar, Terlikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Giyim Endüstrisi, Şapka, Elbise Aksesuarları, Elbise Düğme ve Tokaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Giyim Endüstrisi, Elbiseler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tütün, Tütün Ürünleri ve İlgili Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Balıkçılık ve Balık Yetiştirme Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Arıcılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Hayvan Yemleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Pestisidler ve Diğer Tarımsal Kimyasallar Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Gübreler Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Ormancılık Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Bahçe Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Hasat Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Bitki Koruma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Sulama Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Gübre Depolama, Hazırlama ve Dağıtma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları Alet ve Ekipmanları, Toprak İşleme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları, Alet ve Ekipmanları, Tarım Traktörleri ve Römorkları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Tarım Makinaları, Alet ve Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Çiftlik Binaları, Yapıları ve Tesisleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Çiftçilik ve Ormancılık, Peyzaj ve Ağaçlandırma Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Çiftçilik ve Ormancılık, Hayvan Yetiştirme ve Islahı Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Çiftçilik ve Ormancılık, Bitki Yetiştirme Test ve Uygunluk Standartları
 • Tarım, Çiftçilik ve Ormancılık Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Ağaç İşleme Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Ağaç İşleme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Mantar ve Mantar Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Yarı İşlenmiş Keresteler Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Ahşap Paneller, Lif ve Yonga Levhalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Ahşap Paneller, Kontraplak Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Ahşap Paneller Test ve Uygunluk Standartları
 • Ağaç Teknolojisi, Odun, Kerestelik Tomruk, Kereste Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Gıda Sanayi Alet ve Makinaları Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Gıdalarla Temas Eden Malzeme ve Eşyalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Duyusal Analizler Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Baharatlar, Çeşni Maddeleri, Gıda Katkıları Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Hayvansal ve Bitkisel Yağlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Yenilebilir Yağlar, Yağlı Tohumlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Şeker ve Şeker Ürünleri, Nişasta Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Çay, Kahve, Kakao Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Et ve Et Ürünleri, Diğer Hayvansal Ürünler, Balık ve Balıkçılık Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Et ve Et Ürünleri, Diğer Hayvansal Ürünler, Tavukçuluk ve Yumurtalar Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Süt ve Süt Ürünleri, Peynir Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Et, Et Ürünleri ve Diğer Hayvansal Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Süt ve Süt Ürünleri, Süt ve İşlem Görmüş Süt Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Süt ve Süt Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Meyveler ve Sebzeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Gıda Ürünleri İçin Genel Deney Metodları ve Analizler Test ve Uygunluk Standartları
 • Gıda Teknolojisi, Gıda Sanayi Prosesleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol Ürünleri ve Doğal Gaz Depolama Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları, Hacimsel Ekipmanlar ve Ölçümler Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları, İşleme Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları, Arama ve Çıkarma Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Yakıtlar, Gaz Yakıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Yakıtlar, Sıvı Yakıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Yakıtlar, Katı Yakıtlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Mumlar, Bitumlu Maddeler ve Diğer Petrol Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Hidrolik Sıvılar Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Yağlayıcılar, Endüstriyel Yağlar ve İlgili Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol Ürünleri (Genel) Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Doğal Gaz Test ve Uygunluk Standartları
 • Petrol ve İlgili Teknolojiler, Petrol ve Doğal Gaz Çıkarılması ve İşlenmesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metalurji Sanayi İçin Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Toz Metalurji Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metal Ürünler, Kurşun, Çinko ve Kalay Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metal Ürünler, Bakır Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metal Ürünler, Aluminyum Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metal Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Demir ve Çelik Dökümleri ve Dövmeleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Çelik Borular Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Çelik Teller, Tel Halatlar ve Baklalı Zincirler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Çelik Çubuklar ve Rodlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Basınç Amaçlı Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Yaylık Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Yüksek Kaliteli Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Beton Takviyesi İçin Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir ve Çelik Ürünler, Isıl İşlem Yapılabilir Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metaller, Nikel, Krom ve Alaşımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metaller, Bakır ve Bakır Alaşımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metaller, Magnezyum ve Magnezyum Alaşımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metaller, Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Dışı Metaller Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Alaşımları Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Esaslı Metaller, Çelikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Esaslı Metaller, Demirler Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Demir Esaslı Metaller Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Korozyonu Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Muayenesi, Metallerin Muayenesi İçin Diğer Metotlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Muayenesi, Metallerin Kimyasal Analizi Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Muayenesi, Metallerin Tahribatsız Muayenesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Muayenesi, Metallerin Mekanik Muayenesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Metalurji, Metallerin Muayenesi Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Cam ve Seramik Sanayi İçin Ekipmanlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Refrakterler Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Seramik, İleri Teknoloji Seramikleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Seramik, Seramik Ürünler Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Seramik, Hammaddeler Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Seramikler Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Cam, Cam Ürünleri Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Cam, Ham Maddeler ve Ham Cam Test ve Uygunluk Standartları
 • Cam ve Seramik Endüstrisi, Cam Test ve Uygunluk Standartları
 • Askeri Mühendislik, Silahlı Kuvvetler,Silahlar Test ve Uygunluk Standartları
 • Elektronik, Kapasitörler, Değişken Kapasitörler Test ve Uygunluk Standartları
 • Yapı Malzemeleri ve Binalar Test ve Uygunluk Standartları, İnşa Ekipmanları Test ve Uygunluk Standartları
 • İnşaat Mühendisliği, Yol Mühendisliği Test ve Uygunluk Standartları