EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Kaçak Akım Ölçümleri

Elektrik sistemlerindeki en büyük tehlike kaçak akımlardır. Kaçak akımlar, bazen topraklama hattı direnci çok yüksek olduğu için, bazen de topraklama hattına bağlı kablolar, izolasyon hataları yüzünden başka bir yer ile temas ettiği için ortaya çıkmaktadır. Eğer kaçak akımlar elektrik sisteminden uzaklaştırılmaz ise insan sağlığı ve mal güvenliği için tehlike yaratmaktadır. Kaçak akım değerinin 30 mA üzerine çıkmaması gerekmektedir. Böyle bir tehlikenin varlığı, sisteme konulacak kaçak akım rölesi ile tespit edilmektedir. Kaçak akım rölesi, izolasyon hatalarından ortaya çıkan hatalı akımları algılamak ve kaçak akım değeri belli bir değerin üzerine çıktığı takdirde bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. Genel olarak kaçık akım röleleri 30 mA’da insan yaşamını koruma, 300 mA’de de sistemi yangına karşı koruma fonksiyonunu yerine getirmektedir. Dünya standartlarına göre kaçak akım röleleri 30 mA ve 300 mA değerleri arasında üretilmektedir.

Kaçak akım rölesi, içinden geçen akımın, devreye giren ve devreden çıkan akımların birbirine eşitl olması ilkesinde hareket ederek çalışmaktadır. Eğer kaçak akım rölesine giren ve çıkan akımlar birbirine eşitse, bu durumda manyetik akım oluşmaz. Aksi halde akım dengesizliği sonucunda bir fark meydana gelir. Kaçak akım rölesi bu farkı algılayarak elektrik sistemi üzerindeki enerjiyi çok kısa bir sürede keser. Bu şekilde kaçak akım oluşmasının önüne geçilmiş olur.

Aslında bir elektrik tesisatında sigortalar da güvenlik sisteminin bir parçasıdır. Her ikisi de koruma amaçlı kullanılmaktadır, ancak her iki sistem de koruma işlevini farklı şekillerde yerine getirdikleri için birbirlerinden ayrılırlar. Örneğin sigortalar 10A, 16A veya 32A olarak üretilmektedir ve devreden geçen akım, sigortanın karşıladığı belli akım değerine ulaşmadan devreyi açmaz. Bu nedenle can sağlığını tam olarak karşılayamaz. Oysa kaçak akım röleleri devreye giren ve çıkan akımın eşit olması esasına göre çalışır ve akım farkı 30 mA olması durumunda devreyi kapar.

Firmamız elektriksel güvenlik muayeneleri çerçevesinde, elektrik tesisatında kaçak akım ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.