EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Penetrant Muayene (PT)

Tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan penetrant muayene (penetrant testing, PT), özellikle basınçlı kaplarda malzeme ve kaynak yüzeylerindeki hatalar, bir takım kimyasal maddeler yardımı ile görünür hale getirilerek yapılan bir muayene yöntemidir. Bu yöntem oldukça pratik ve kullanışlı bir yöntemdir. Penetrant muayene yöntemi ile sadece malzeme dış yüzeylerinde ortaya çıkan hatalar tespit edilmektedir. Bu yüzden de gözenekli malzemeler için bu yöntemin kullanılması uygun değildir.

Penetrant muayene işleminde ilk adım ön temizliktir. Malzeme yüzeyinde bulunan yağ, kir ve pas gibi yabancı maddeler temizlenmir. Arkasından malzemenin temizlenen yüzeyine penetrant sıvısı püskürtülür. Bu şekilde yüzeydeki çatlaklar doldurulur. Daha sonra bu kırmızı sıvı (penetrant sıvısı) temizlenir. Son adımda gözle veya siyah ışık altında malzeme muayene edilir.

Kısaca sıvı penetrant yöntemi, malzeme yüzeyinede oluşan süreksizlikleri görünür hale getiren bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu yöntemin temel prensibi, bir akışkan olan penetran sıvısının malzemenin yüzeyinde oluşan çatlakların içine nüfuz etmesidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden taşıması gereken asgari koşulları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) ayrıntılar yer almaktadır.

Firmamız tahribatsız muayene hizmetleri çerçevesinde, penetrant muayene hizmetlerini de vermektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 5817 Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri)
  • TS EN ISO 3452-1 Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN ISO 3452-2 Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene - Bölüm 2: Penetrant maddelerinin deneyi
  • TS EN ISO 23277 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Kaynakların penetrant muayenesi - Kabul seviyeleri
  • TS EN 1371-1 Döküm - Sıvı penetrant muayenesi - Bölüm 1: Kum, basınçsız ve düşük basınçlı kalıp dökümler
  • TS EN 1371-2 Dökümler - Sıvı penetrant muayenesi - Bölüm 2: Hassas dökümler
  • TS EN 10228-2 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Penetrant muayenesi