EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Atık Gaz Yakma Uygunluk Muayenesi

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, konut, işyerleri, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, sosyal dinlenme tesisleri ve çeşitli sanayi kuruluşlarında ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz ve buharları havaya bırakan kirleticilerin temiz hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini denetlemek ve kontrol altına almak amacı ile yayınlanmıştır.

Sözü edilen yönetmelikte, sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde, atık gaz ile ısı kayıplarına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Atık gaz ile ısı kaybı, yakıtın ısıl değeri bakımından yakma havası ile atık gazın ısı içeriği arasındaki farkı ifade etmektedir.

Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde, yönetmelik eklerinde açıklanan ölçüm yöntemi ile yapılan ölçümlerden elde edilen atık gaz değeri ile ısı kaybı değerleri belli sınır değerlerini aşamaz. Bu sınırlamalara ve atık gaz ile ısı kaybı sınır değerlerine uyulamayan sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesisleri, mevcut teknik gelişmeler ışığında ilgili süreç ve modele uyacak şekilde çalışmak zorundadır.

Petrol, kömür, LPG ve benzeri fosil yakıtlar, egzoz gazları, kimyasal yangınlar, nükleer santraller ve orman yangınları atmosfere, hava kirliliğine neden olan zehirli gazlar yaymaktadır. Bu gazlar sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Diğer yandan asit yağmurları şeklinde ormanlara ve bitki örtüsüne zarar ermekte, dünyanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Bu zararlı gazların geri dönüşümü ne yazık ki hiç yoktur. Ancak alınacak bir takım önlemlerle bu kirliliği en aza indirmek mümkündür. Fabrika bacalarına filtre takmak, kalorisi düşük ağaç kömürü yerine kalorisi daha yüksek olan kömürler kullanmak, yakıt olarak mümkün olduğu ölçüde petrol ve kömür yerine doğalgaz kullanmak, rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak, ya da nükleer santraller yerine hidroelektrik santralleri kullanmak hep olumlu adımlardır.

Bu çerçevede atık gaz yakma tesislerinin düzenli kontrolleri de büyük ölçüde bu çabalara katkı sağlamaktadır.

Firmamız, gaz yakma tesisleri muayene ve testleri kapsamında olmak üzere atık gaz yakma uygunluk muayenesi çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.