EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Baca Çekiş Uygunluk Muayenesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) gereğince, gaz yakan cihazların ve ekipmanlarının uygun koşullarda kullanıldığı zaman, insanların ve evde yaşayan hayvanların sağlığını ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışmaları gerekmektedir. Yönetmelik esaslarına göre, cihazların yapısal özellikleri, kullanıldıkları zaman, normal bir alev ile yanacak ve ancak kabul edilebilir miktarda sağlığa zararlı maddeler verecek şekilde olmalıdır. Aynı zamanda bacalar, yanma sırasında oluşacak maddeleri ortama yaymayacak şekilde olmalıdır. Bu maddelerin tahliyesi için bir bacaya gereksinim duyan cihazların yapısı, baca çekiş koşullarının anormal olduğu durumlarda bile bulunduğu mekana tehlikeli miktarda yanma ürünü yaymayacak şekilde olmalıdır.

Muayane ve test kuruluşları tarafından verilen baca çekiş uygunluk muayenesi hizmetleri, baca çekiş ve hesap uygunluğu kontrollerini, yerleşim uygunluğunu, malzeme ve montaj kontrollerini ve sızdırmazlık testlerini kapsamaktadır.

Bacalar, yakma sisteminin önemli bir parçasıdır ve çevre güvenliği ve insan sağlığı açısından risk oluşturan faktörlerden biridir. Bacaların tasarımlarının, üretimlerinin ve montaj çalışmalarının doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Bu husus sadece enerji tasarrufu bakımından değil, yangın tehlikesinden veya karbonmonoksit gazından zehirlenmelerden korunma açısından da önemli bir konudur.

Baca projelerinin ve hesaplamalarının kontrolü, baca tasarımının ilgili standartlar çerçevesinde çekiş yeterliliği bakımından kontrol edilmesi işlemidir. Baca tasarımı değerlendirilmekte ve uygun olan tasarım için uygunluk verilmektedir. Gaz dağıtım şirketi, bu rapor olmadan doğalgaz projesini onaylamamaktadır.

Baca montajının kontrolü ve sızdırmazlık testleri, onaylanan baca projesinin ilgili standartlara uygun şekilde montajının yapılıp yapılmadığının kontrolüne yöneliktir. Yine gaz dağıtım şirketleri, baca sızdırmazlık testi sonuçlarını görmeden gazı kullanıma açmamaktadır.

Firmamız, gaz yakma tesisleri muayene ve testleri kapsamında olmak üzere baca çekiş uygunluk muayenesi çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır. Bu konuda esasalınanbirkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13084-1 Endüstriyel bacalar - Serbest duran - Bölüm 1: Genel özellikler
  • TS EN 13084-4 Bacalar - Serbest duran - Bölüm 4: Tuğla astarlar - Tasarım ve uygulama
  • TS EN 13084-5 Bacalar - Serbest duran - Bölüm 5: Tuğla astarlar için malzeme - Mamul özellikleri
  • TS EN 13084-6 Bacalar - Serbest duran-Bölüm 6: Çelik astarlar - Tasarım ve uygulama