EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

LVD Muhafaza Dayanım Testi

Elektrikli ve elektronik cihazların muhafaza dayanım testleri TS EN 60079 standardı esaslarına göre yapılmaktadır. Bu standart genel gereklilikler standardı olduğu için, koruma tipini ilgilendiren birden fazla test yapılmaktadır. Bu kapsamda örneğin referans basınç testleri, hidrostatik aşırı basınç testi, en büyük yüzey sıcaklığı tespiti, ısıl şok testi, termik şok testleri, mekanik darbeye dayanıklılık testi ve metalik olmayan malzemelerin yüzey direnci testleri gibi testler yapılmaktadır.

Bu TS EN 60079 standart serisi şunlardan oluşmaktadır:

 • TS EN 60079-0 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 0: Donanım - Genel kurallar
 • TS EN 60079-2 ... Bölüm 2: “P” tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar
 • TS EN 60079-5 ... Bölüm 5: Toz doldurma “Q” ile korunan cihazlar
 • TS EN 60079-7 ... Bölüm 7: Artırılmış güvenlik “E” ile donanım koruma
 • TS EN 60079-11 ... 11 – “İ” tipi kendinden korumalı cihazlar
 • TS EN 60079-15 ... Bölüm 15: “N” tipi koruma ile teçhizatın korunması
 • TS EN 60079-17 ... Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı
 • TS EN 60079-18 ... Bölüm 18: “M” tipi kapsül içine alma ile teçhizatın korunması
 • TS EN 60079-19 ... Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme
 • TS EN 60079-26 ... Bölüm 26: Cihaz koruma seviyesi (EPL) Ga olan teçhizat
 • TS EN 60079-28 ... Bölüm 28: Optik ışıma kullanılarak teçhizatın ve iletim sistemlerinin korunması
 • TS EN 60079-31 ... Bölüm 31: “T” tipi mahfaza tarafından toz tutuşmasına karşı korunan teçhizat

Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında muhafaza dayanım testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVD muhafaza dayanım testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bunun yanı sıra kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.