EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

LVD Yüksek Gerilim Testi

Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi, dağıtım hatlarına iletilmektedir ve elektrik iletim hatlarının, güvenli bir şekilde kurulması ve elektriği en düşük kayıplarla iletmesi beklenmektedir. Yüksek gerilim hatları, yerleşim bölgeleri ile elektrik santralleri arasına döşenen hatlardır. Bu hatların üzerinde 150 bin voltun üzerinde gerilim taşınmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda yapılan yüksek gerilim testleri sırasında, kablonun uzunluğu, kesiti ve cinsine bağlı olarak farklı test yöntemleri uygulanmaktadır. Bazı laboratatuvarlar 20 kilometre uzunluğa kadar test yapabilme kapasitesine sahiptir.

Laboratuvurlar bu testler sırasında esas olarak yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartları esas almaktadır. Bu standartlardan birkaçı şunlardır:

  • TSE K 361 Bağlantı kutuları - Metalik ekranlı toprak bağlantı kutuları - Yüksek gerilim kabloları için
  • TS EN 61083-1 Yüksek gerilim ani darbe deneylerinde ölçme amacıyla kullanılan sayısal kaydediciler - Bölüm 1: Sayısal kaydediciler için özellikler
  • TS EN 60060-1 Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 1: Genel tarifler ve deney kuralları
  • TS EN 60507 İzolatörler - AA sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim seramik ve cam izolatörlere uygulanan yapay kirlilik deneyleri
  • TS EN 62271-107 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 107: 1 kv’un üzerinde ve 52 kv’a kadar (52 kv dahil) beyan gerilimler için alternatif akım sigortalı devre anahtarları
  • TS EN 50443 Yüksek gerilim AA güç besleme sistemleri ve/veya yüksek gerilim AA elektrik cer sistemlerinin boru hatlarında neden olduğu elektromanyetik girişim etkileri
  • TS 2051 EN 60270 Kablolar - Yüksek gerilim deney teknikleri - Kısmi boşalma ölçmeleri

Yetkili laboratuvarlarda çok sayıda elektriksel testler arasında yüksek gerilim testleri de yapılmaktadır. Kuruluşumuz da LVD test çalışmaları kapsamında, LVDyüksek gerilim testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.