EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Freze Tezgahları Muayenesi

Freze tezgahlarında, birden fazla kesici ağzı bulunan ve kendi ekseni çevresinde dönen bir kesici takım bulunmaktadır. Bu kesici takım doğrusal hereket etmekte ve altından geçen iş parçası üzerinden talaş kaldırmaktadır. Bir freze tezgahında dönme hareketini yapan kesici takıma, freze çakısı adı verilmektedir. Torna tezgahlarında bu dönme hareketini, freze tezgahlarının aksine iş parçası yapmaktadır.

Torna tezgahları ile freze tegahları karşılaştırılacak olursa şu sonuçlar ortaya çıkar:

  • Dönme hareketini torna tezgahlarında iş parçası yaparken, freze tezgahlarında bu hareketi kesici takım yapmaktadır.
  • Torna tezgahlarında doğrusal hareketi kesici takım yaparken, freze tezgahlarında bu hareketi iş parçası yapmaktadır.
  • Torna tezgahlarında iş parçaları silindirik kesitli olurken, freze tezgahlarında iş parçaları prizmatik şekilli olmaktadır.
  • Torna tezgahlarında tek uçlu kesici takımlar kullanılırken, freze tezgahlarında çok uçlu kesici takımlar kullanılmaktadır.

Freze tezgahlarında da gövde, torna tezgahlarında olduğu gibi tezgahın ana parçasıdır. Diğer bütün elemanlar gövde üzeirne bağlanmıştır. Freze tezgahlarının gövdeleri dökme demirden yapılır ve titreşim emici özelliğe sahiptir. Gövdenin iç kısmına, hareket motoru, hareket iletim elemanları, hız kutusu ve başka yardımcı kısımlar yerleştirilmiştir.

Freze tezgahları, çalışan sağlığı açısından tehlike yaratan makinalar arasındadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, freze tezgahlarının ve elemanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda başka bir koşul öngörülmemişse, öncelikle üretici firmanın uygun gördüğü koşullarda yapılmalıdır. Ancak üretici firma herhangi bir süre veya koşul öngörmemişse, bu durumda tezgahların kullanıldığı işletme koşullarına, kullanım sıklığına ve ne kadar fazla kullanıldığına bakılarak bir risk değerlendirmesi yapılmakta ve buna göre kontrol periyodları belirlenmektedir. Yine de yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır.

Firmamız, freze tezgahları muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13128+A2 Takım tezgahlarında güvenlik - Freze tezgahları (delik büyütme tezgahları dahil)
  • TS ISO 240 Freze bıçakları - Bıçakların bağlantı şekilleri - Boyutlar
  • TS EN ISO 15641 Yüksek hızlı işleme için freze bıçakları - Güvenlik kuralları
  • TS EN 847-1 Ağaç işleme için kesici takımlar - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Freze takımları, daire testere bıçakları