EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Taşlama Tezgahları Muayenesi

Makine üretiminde parçaların birbiriile uyumlu çalışması ve yüzey alıştırması çok önemlidir. Teknolojik gelişmeler sayesinde kalite beklentileri ve ürünler için uzun süreli garanti talepleri, üretilen parçalarda taşlama işlemini zorunlu hale getirmiştir. Yüzey kalitesini sağlama ve sertleştirilmiş parçalardan talaş kaldırma işlemleri için makine üretiminde taşlama tekniği tercih edilmektedir.

Düz yüzeylerin taşlanması için en çok tercih edilen tezgahlar düzlem yüzey taşlama tezgahlarıdır. Bular da kendi içinde yatay milli, düşey milli ve çok milli olarak çeşitlenmektedir. Yatay milli tezgahlar genel olarak küçük boyutlu ve hassas parçaların taşlanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu tezgahlara ilave aparatlar takılarak açılı yüzeyler ve farklı profiller de bu tezgahlarda taşlanmaktadır. Düşey milli taşlama tezgahlarında ise daha çok silindirik ve parçalı taşlar kullanılmaktadır. Bunlar yatay milli tezgahlara göre daha hızlıdır ve daha fazla talaş kaldırma kapasitesine sahiptir. Ancak önemli olan işe uygun taşlama tezgahını seçmektir.

Hangi türü kullanılırsa kullanılsın taşlama tezgahları elektrik ile çalışan makinalardır ve kullanılmaları sırasında çalışanların can güvenliği için tehlike teşkil etmektedir. Bu nedenle İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, taşlama tezgahlarının düzenli kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Bu konuda varsa ilgili standartlara, yoksa üretici firmanın gördüğü koşullara uymak gerekmektedir. Bu da yoksa bir risk değerlendirme çalışması yapmak ve buna göre kontrol periyodlarını ve kontrol kriterlerini belirlemek gerekmektedir. Bu çalışmada taşlama tezgahlarının kullanıldığı işletme koşulları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi noktalar göz önünde tutulmalıdır. Ancak belirlenecek kontrol periyodu bir yıldan fazla olmamalıdır.

Firmamız, taşlama tezgahları muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 62841-3-4 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-4: Taşınabilir masa tipi taşlama tezgahları için belirli gereklilikler
  • TS EN ISO 16089 Makine aletleri - Güvenlik - Hareketsiz taşlama makineleri
  • TS ISO 1986-1 Düzlem yüzey taşlama tezgahları - Yatay fener milli deney koşulları ve hassasiyet kontrolü
  • TS ISO 4703 Taşlama tezgahları - İki sütunlu, düzlem yüzeyli - Kayıt taşlama için - Deney şartları - Doğruluk derecesinin tayini