EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Torna Tezgahları Muayenesi

Bir mil etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalem yardımı ile, talaş kaldırarak işleyen takım tezgahlarına torna tezgahı adı verilmektedir. Torna tezgahları en fazla sanayide kullanılmaktadır ve esas olarak şu işler yapılmaktadır: alın tornalama, dış çap tornalama, silindirik iç ve dış yüzey işleme, konik iç ve dış yüzey işleme, delik delme, diş açma, pah kırma, kılavuz çekme, kanal açma, kesme, profil tornalama, pafta çekme, rayba çekme, yay sarma, tırtıl çekme, vida açma, kopya ve profil işleme veya karmaşık özel işlemler. Alın tornalama en fazla kullanılan tornalama işlemidir. Genel olarak torna tezgahları iki çeşit olmaktadır: yatay torna tezgahları ve dikey torna tezgahları.

Torna tezgahında iş parçasını bağlamak için kullanılan makine ekipmanlarına ayna denmektedir. Üniversal aynalar, genelde bütün torna tezgahlarında kullanılan temel ekipmandır. Gövde, tornanın dökümden yapılan ana parçasıdır ve tezgahın temel organıdır. Tornanın diğer elemanları gövdeye bağlıdır. Fener mili kutusu ya da devir hız kutusu içinde, devir hız ayarı yapılan dişli çark düzeneği bulunmaktadır. İlerleme hız kutusu, tornanın dönme hızını düzenlemeye yaramaktadır. Gövdeye bağlı ayrıca talaş mili ve ana mil bulunmaktadır.

Torna tezgahları, hassas çalışması gereken ve çalışan sağlığı açısından tehlike yaratan makinalar arasındadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, torna tezgahlarının ve ekipmanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda başka bir koşul öngörülmemişse, öncelikle üretici firmanın uygun bulduğu koşullarda yapılmalıdır. Ancak üretici firma da herhangi bir süre veya koşul öngörmemişse, bu durumda tezgahların kullanıldığı işyeri koşullarına bakılarak bir risk değerlendirmesi yapılmakta ve buna göre kontrol periyodları belirlenmektedir. Yine de yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır.

Firmamız, torna tezgahları muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 23125 Takım tezgahları - Güvenlik - Torna tezgahları
  • TS ISO 3655 Torna tezgahları - Dik - Bir veya çift kolonlu ve bir sabit veya hareketli tablalı - Genel tanıtım ve doğruluk deneyi
  • TS ISO 6155 Torna tezgahları - Tek iş milli - Revolver başlıklı - Yarı otomatik, otomatik veya elle kumandalı - Kabul şartları ve doğruluk muayeneleri