EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Asansör Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Asansörler insan sağlığı ve mal güvenliği bakımından ciddi riskler taşıyan kaldırma ve iletme makinaları arasındadır. Bu yüzden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, insan ve yük taşıyan asansörlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile yayınlanmıştır. Yönetmelikte, asansörlerin çalıştırılmasına, düzenli kontrollerinin yapılmasına, mevcut asansörlerin iyileştirilmesine ve denetlenmesine, üretici firmaların satış ve garanti ve koşullarına yönelik esaslar yer almaktadır.

Bu yönetmelik gereğince, insan ve yük taşımada kullanılan asansörler, hizmete alındıktan iki yıl sonra, iki yıldan geçtikten sonra da her yıl en az bir kere kontrol edilmek zorundadır. Bu kontroller, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Belediyeler asansörlerin bu şekilde A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmekten sorumludurlar. Aksi halde belediyeler asansörleri mühürlemek ve kullanıma kapatmak yetkisine sahiptir.

Asansörlerin düzenli kontrolleri, muayene ve test kuruluşlarında görev yapan, makine mühendisleri, makine teknikerleri, yüksek teknikerler, elektrik-elektronik mühendisleri ya da asansörlerin düzenli kontrolleri konusunda eğitim almış kişiler tarafından yapılmak zorundadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği de işyerlerinde kullanılan asansörlerin ve ekipmanlarının kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari koşulları düzenlemektedir.

Firmamız, asansörlerin periyodik kontrol ve muayene hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması