EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Servis Asansörü Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kullanım amaçlarına göre asansörler sınıflandırılacak olursa, insan asansörleri, yük asansörleri, servis asansörleri ve maden ocakları asansörleri gibi bir gruplandırma yapılabilir. İnsan asansörleri özellikle insanların kullanması için tasarlanmış olan ve kullanım rahatlığı ve kabin konforu sağlanmış olan asansörlerdir. Yük asansörleri, daha ziyade ağırlıklı olarak yük taşımakta kullanılan, insanların kullanmasına izin verilmeyen, genelde düşük hızlı ve basit yapılı asansörlerdir. İlk olarak 1960’lı yıllarda elektronik olarak kontrol edilebilen servis asansörleri kullanılmıştır.

Servis asansörleri genelde en fazla beş yüz kg taşıma kapasitesine sahiptir ve daha çok lokantalarda, sağlık kuruluşlarında, bazı işletmelerde, kütüphanelerde ve ofislerde katlar arası eşya ve malzeme taşımak amacı ile kullanılmaktadır. Bu yüzden de neme ve aşınmaya karşı dayanıklı olarak üretilmektedir. Ayrıca kolay temizlenebilen ve hijyenik özellikte olması talep edilmektedir. Bu tür asansörler bir insanın içine giremeyeceği boyutlardadır ve döner bir tahrik sistemi ile çalışmaktadır.

Servis asansörlerine, küçük boyutlu yük asansörleri demek yanlış olmaz. Daha çok lokanta mutfaklarında kullanıldığı için bunlara mutfak asansörü veya yemek asansörü de denmektedir.

Servis asansörleri can güvenliği açısından bir risk yaratmasa da taşıdıkları yüklerin zarar görmesi açısından risk taşımaktadır. Bu nedenle servis asansörlerinin de hiç değilse yılda bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Bu tür asansörlerin de kendi boyutlarında aşırı yük uyarı sistemi, çarpma önleme sistemi, gereksiz aşağı ve yukarı hareket önleme sistemi, frenli motor sistemi, elle serbest bırakma sistemi ve sesli hareket uyarı sistemi gibi bir takım güvenlik sistemleri bulunmaktadır.

Muayene ve test kuruluşları tarafından servis asansörlerinin periyorik kontrolleri yapılmaktadır. Firmamız da servis asansörlerinin düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket edilmektedir. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri