EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Muayene Hizmetleri

Asansör ve Yürüyen Merdiven Kontrol Hizmetleri

Alışveriş merkezlerinin artması ile yürüyen merdiven kullanımı da inanılmaz bir hızla artmıştır. Yürüyen merdivenler sadece alışveriş merkezlerinde değil, metro istasyonlarında, havaalanlarında ve büyük kalabalıkların ziyaret ettiği daha birçok mekanda kullanılmaktadır. Yürüyen merdiven ve yürüyen bant sistemleri, insan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan iletme cihazları arasındadır.

Asansör kullanımı ise yürüyen merdivenlerden çok daha önce insanların yaşamına girmiş ve insan ve yük taşımada önemli işlevler üstlenmiştir. İnsan sağlığı ve mal güvenliği açısından taşıdığı riskler dikkate alınarak 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik gereğince belediyeler, asansörlerin yılda en az bir kere A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmekten sorumlu tutulmuştur.

Bunun yanı sıra 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, işyerlerinde kullanılan asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin, çalışmaları sırasında, sağlık ve güvenlik bakımından uyulması gereken asgari koşulları düzenlemektedir. Bu yönetmelik de insan ve yük taşıyan asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin, ilgili standartlarda başka bir koşul ileri sürülmemişse, yıkda en az bir kere kontrol edilmesini gerektirmektedir.

Kısaca hizmete alınan asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeden çalışmaları gerekmektedir.

Firmamız, asansör muayeneleri kapsamında, asansör ve yürüyen merdivenlerin kontrol hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS EN 115-1+A1 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve montaj
  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN ISO 14798 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması