EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

Doğalgaz Uygunluk Sertifikası

Doğalgaz, yer kabuğunun derinlerinden çıkarılan fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevi olan doğalgaz, önem sıralamasında yakıt olarak ham petrolden sonra ikinci sırayı almaktadır. Doğalgazın büyük bir kısmı, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan metan gazıdır. Doğalgazın diğer bileşenleri ise etan, propan ve bütan gazlarıdır.

Bazı bölgelerde doğalgaza, yerkabuğuna yakın kaya tabakaları arasında, büyük çatlak ve boşluklarda rastlanmıştır. Bu tür oluşumlarda bulunan doğalgaz, geleneksel doğalgaz olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında çoğunlukla yerkabuğundan çok derinlerde, bazı şeyl, kumtaşı ve diğer tortul kayaç oluşumlarının içindeki küçük gözeneklerde doğalgaza rastlanmaktadır. Doğalgaz aynı zamanda ham petrol birikintileri ile de ortaya çıkar. Doğalgaz birikintileri karada olduğu gibi bazen deniz kıyısında ve okyanus tabanının altında yer almaktadır.

Doğalgaz arayışları, dünyanın yapısını ve süreçlerini inceleyen jeologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Jeologlar genel olarak doğalgaz ve petrol yataklarını bulmak ve kuyuları açmak için karada ve okyanusta sismik araştırmalar yapmaktadır. Sismik araştırma sonuçları bir bölgenin doğalgaz üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyorsa, keşif kuyusu açılmakta ve test edilmektedir. Testin sonuçları, kaynakta mevcut olan doğalgazın kalitesi ve miktarı hakkında bilgi vermektedir.

ABD’de yakın bir zamanda yapılan bir araştırma sonuçlarına göre doğalgaz tüketen sektörlerin toplam doğalgaz tüketimi içindeki payları şu şekildedir: sanayi sektörü (yüzde 35), elektrik üretimi (yüzde 34), konutlar (yüzde 16), ticari kullanım (yüzde 12) ve taşımacılık faaliyetleri (yüzde 3). Yani en fazla doğalgaz kullanımı binaları ısıtmak ve elektrik üretmek içindir. Sanayi sektörü daha çok yakıt olarak, kombine ısı ve güç sistemlerinde ve kimyasal madde, gübre ve hidrojen üretmek için hammadde olarak doğalgaz kullanmaktadır. Elektrik enerjisi sektörü, doğalgazı elektrik üretmek için kullanmaktadır.

Doğalgaz uygunluk sertifikası olarak da bilinen gaz aletleri için uygunluk belgesi (A Certificate of Conformity for Gas Appliances), yasal düzenlemeler açısından bu belgeyi vermek üzere yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen bir sertifikadır.

Doğalgaz uygunluk sertifikası, bir tesiste bulunan ve doğalgaz ile çalışan bir cihazın geçerli standartlara göre güvenli olduğunu garanti etmektedir. Bu tür bir sertifika, bir doğalgaz cihazı monte edildiği zaman, değiştirildiği zaman ya da daha önemlisi tesisin mülkiyeti üzerindeki herhangi bir değişiklik olduğu zaman mutlaka alınmalıdır. Yürürülükte olan iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler de bu yönde esaslar içermektedir.

Gaz tesisatçıları, bir gaz şebekesine bağlı gaz tesisatında gaz tesisat çalışmaları tamamlandıktan sonra kurulumu, hatalar için test etmek ve tüketiciye ve ilgili şebeke operatörüne uygunluk sertifikası vermek zorundadır.

Herhangi bir gaz şebekesine bağlı olmayan gaz tesisatı kurulurken de, gaz tesisatçıları, kurulum tamamlandıktan sonra gerekli testleri yapmak ve bir denetim sertifikası vermek zorundadır. Bu denetimlerde tesisata bağlı tüm gaz konteynerleri, gaz regülatörleri ve gaz cihazları incelenmekte, varsa kurulum hataları tespit edilmekte, tesisata bir uyum plakası takılmakta ve tesisin sahibine bir muayene sertifikası verilmektedir.

Esas olarak gaz uygunluk sertifikası veya spesifik olarak doğalgaz uygunluk sertifikası, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve yasal düzenlemelere uygunluğu gösteren bir belgedir. Bu belge, herhangi bir kurulumun güvenli olduğunu ve olası arıza veya kusurlar için test edildiğini göstermektedir.

Kuruluşumuz diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında doğalgaz uygunluk sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen doğalgaz uygunluk sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.