EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

EKO Enerji (ECO-Energy) Sertifikası

Dünyada giderek daha büyük bir sorun haline gelen enerji ihtiyacının, ancak yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile doğal çevreye zarar vermeden üretilmesi gerekmektedir. Nüfusun artması ile birlikte dünya, hergün daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterli önem verilmediği için hava, su ve çevre kirliliği ile bu kaynaklar bile tehlike altındadır.

Sürdürülebilir enerji, mevcut enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için üretilen enerji demektir.

Başlıca ECO Energy Sistemi kaynakları şunlardır:

  • Güneş
  • Rüzgar
  • Jeotermal
  • Hidrolik
  • Biyokütle

Güneş enerjisi, yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi çalışmalarıdır. Güneş enerjisi doğal enerji kaynağıdır ve çevreye zarar vermeden elde edilmektedir. İlk zamanlar yüksek maliyetli olan bu enerji türü zamanla daha uygun maliyetlere inmiştir. Güneş enerjisinin başlıca avantajları şunlardır: Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğal malzemeler kullanılır. Ekonomiktir. Dış kaynaklara bağımlı değildir. Çevre koşulları bakımından temiz enerji kaynağıdır. Ancak verimi düşüktür ve her mevsim stabil değildir.

Rüzgar enerjisi, rüzgar gücünden elde edilen bir enerji türüdür. Çok rüzgar alan noktalara kurulan rüzgar türbinleri ile elde edilir. Teknolojik gelişmeler ile rüzgarların tahmin edilebilir olması, rüzgar enerjisinin etkin kullanımda faydalı olmuştur. Rüzgar enerjisinin başlıca avantajları şunlardır: Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Sürekli bir enerji kaynağıdır. Doğal kaynak olduğu için dışa bağımlılığı yoktur. Temiz enerji kaynağıdır. Çevreye zararı yok denecek kadar düşüktür. Yeryüzünün hemen hemen tamanında rüzgar enerjisinden yararlanılabilir. Ancak doğa açısından tek dezavantajı göçmen kuşların yaşamını tehdit etmesidir.

Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde elde edilmektedir ve ısıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretiminde faydalanılmaktadır. Jeotermal enerjisinin başlıca avantajları şunlardır: Çevre dostu enerji kaynakları arasındadır. Dışa bağımlılığı yoktur. Doğrudan yeraltından elde edildiği için yatırım maliyeti düşüktür. Ayrıca elektrik üretmek için suyun ısıtılması veya buharlaştırılması için fosil yakıtlara gerek duyulmaz. Ancak tükenebilir enerji kaynağıdır ve tekrar yenilenememektedir. Ayrıca araştırma ve hazırlık maliyetleri yüksektir.

Hidrolik enerji veya hidroelektrik enerjisi, nehirlerin akış gücü kullanılarak elde edilir ve doğaya hiçbir zararı yoktur. Su akışının yarattığı kinetik enerji türbinlere iletilerek elektrik enerjisi elde edilir. Hidrolik enerjisinin başlıca avantajları şunlardır: Çevre kirliliği oluşturmaz. Çok hızlı devreye alınabilir ve gerekli durumlarda devre dışı bırakılabilir. Dışa bağımlılığı yoktur. Ancak ilk yatırım maliyeti çok yüksek ve kurulum süresi çok uzundur. Enerji üretme kapasitesi ise yağışların miktarına bağlıdır.

Nihayet biyokütle enerjisi, çeşitli organik atıklardan, bitkilerden, yosunlardan ve alglerden elde edilen bir enerji türüdür. Bitkilerin yakınması ya da hayvan atıklarının enerji için kullanılması en bilinen biyokütle enerjisi örneğidir. Biyokütle enerjisinin başlıca avantajları şunlardır: Hemen hemen her yerde kullanılabilir ve depolamaya uygundur. Ancak üretim teknolojileri çok iyi bilinmektedir ve dışa bağımlıdır. Çevre için zararlı etkisi yoktur.

ECO Energy Sistemi’nin temel amacı, doğanın ekolojik dengesini bozmadan ve doğanın kendi ürettiği yenilenbilir ve sürdürülebilir kaynaklardan bir enerji sisteminin kurulması ve yönetilmesidir.

Teknolojinin ve ekonomik gelişmesi ve nüfusun artması, dünya kaynaklarının tüketilmesine neden olmaktadır. Geride kalan çok büyük miktarlarda organik ve biyolojik atıklar ise hem insan sağlığı hem de çevre için yaşamsal tehdit oluşturmaktadır.

Bu nedenle bir yandan çevre koşulları bir yandan fosil kaynaklarının tükenmekte oluşu, bir yandan da nükler enerji sistemlerine gösterilen tepkiler yüzünden akılcı ve yenilikçi enerji üretim kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. ECO Energy Sstemi bu çabaların bir sonucudur.

Alternatif küresel enerji kaynakları arayışlarında ECO Energy Sistemi çözümleri büyük imkanlar sunmaktadır. Esasen çeşitli sanayi kuruluşları büyüyen elektrik ihtiyaçlarına çözüm bulmak zorundadırlar. Ancak bunu yaparken çevresel etkileri de düşünmek zorundadırlar.

Doğal kaynakların azalması ve enerji ihtiyacının sürekli artış göstermesi yüzünden ECO Energy Sistemleri çok daha anlamlı olmaktadır. Diğer yandan çevreye olumsuz etkileri yüzünden dünyanın nükleer enerji ve termik santrallerden vazgeçmek zorunda olduğu düşünülecek olursa ECO Energy Sistemleri bir alternatif değil, bir zorunluluk halini almıştır.