EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

ECO Friendly Sertifikası

Çevre dostu ürünler, çevreye en az zararı verecek şekilde tasarlanan ya da kullanımı sırasında çevre için hiç bir olumsuz etki göstermeyen ürünlerdir. Son yıllarda birçok şekilde çevre dostu, doğa dostu veya yeşil yaşam gibi kavramlar çok fazla dile gelmeye başlamıştır. Çevre dostu kavramı, birçok farklı ürün ve uygulama için kullanılmaktadır. Kısaca daha sağlıklı yaşam sağlayacak uygulamalar anlatılmak istenmektedir. Kelimenin tam anlamıyla, yeşil yaşama katkıda bulunan ürünler veya toprak, hava, su ve enerji gibi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan uygulamalar kasdedilmektedir. Çevre dostu ürünler ayrıca hava, su ve toprak kirliliğinin büyümesini önler. Kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunda daha bilinçli alışkanlıklar kazandırır.

Çevre dostu ürünler tasarlamak ve üretmek, insan sağlığını ve çevre güvenliğini göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır. En azından, bu ürünler toksik değildir. Daha önemlisi, ekosistemi tüketmeyen ve sürdürülebilir bir şekilde üretim yapılmasından yanadır.

Organik tarımda, ürünler toksik böcek ilacı veya bitki öldürücüler olmadan yetiştirilmektedir. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler, cam, ahşap, metal veya plastik gibi atık ürünlerin geri kazanılması ile elde edilmektedir. Biyobozunur ürünler, doğal olarak ayrışmaya neden olmakta ve çöplüklerin büyümesi ve ekosistemin zarar görmesi engellenmektedir.

Günümüzde bireyler, topluluklar ve kuruluşlar, doğal kaynakları korumak için daha fazlasını yapmak istemektedir. Çevre dostu olmak, çevre için daha iyi bir yaşam tarzına sahip olmak demektir. Gösterilen çabaların tek amacı, gelecek nesillerin de bugün sahip olunan doğal kaynakalara sahip olabilmesini sağlamak içindir. Sorumsuz ve bilinçsiz davranışlar sonunda gelecek nesilleri çok kötü bir yerkürenin beklediği bir gerçektir.

Suyu idareli kullanmak, daha az motorlu araç kullanmak, daha fazla yürümek, daha az enerji tüketmek, geri dönüşümlü ürünler satın almak, yerel olarak yetiştirilen sebze ve meyvaları tüketmek, daha az atık oluşturmak, hava kirliliği ile mücadele etmek için çevre gruplarına katılmak, daha fazla ağaç dikmek ve benzer davranışlar sergilemek, bütün kişi v ekuruluşların sorumluluğu olmalıdır.

Bugün gelinen noktada, hızlı bir şekilde sürdürülebilirliği teşvik eden bir yaşam ekolojisi oluşturmak bir zorunluluktur. İlk adım yukarıda sayılan çabalara katılmak, farkındalığı arttırmak ve kaynak tüketimi alışkanlıklarını değiştirmektir.

Çevrenin korunması, sadece bireyler açısından değil, belki çok daha fazla işletmeler açısından önemli bir konudur. Bütün üretim süreçlerinde çevreye karşı duyarlı ve belli kriterlere dayanan bir anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. Geri dönüşüm, yeniden kullanma, kaynakları koruma, enerjiyi boşa kullanmama, atık işleme ve daha birçok unsurun dikkate alınması gerekmektedir. Endüstriyel veya tarımsal üretimde, insanlara ve ekosisteme zararlı hiçbir kimyasal girdi ve katkı maddesi kullanılmaması ve hiçbir teknik uygulanmaması gerekmektedir.

Kuruluşumuz, tamamen kendi imkanları ile ECO Friendly standartları geliştirmiştir ve talep eden işletmelere,gerekli denetimlerden geçilmesi durumunda ECO Friendly sertifikası vermektedir. Tüketiciler bu sertifikaya sahip ürünler kullanmakla, başta toprak, su, hava ve enerji olmak üzere doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamış olmaktadır. ECO Friendly sertifikasına sahip işletmeler, doğayı sürdürülebilir şekilde kullanmış olmakta, dolayısıyla ekosistemin zarar görmesinin önüne geçmiş olmaktadır. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik korunmuş olmakta ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakılmış olmaktadır.

Kuruluşumuz diğer çeşitli belgelendirme hizmetleri arasında ECO Friendly sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ECO Friendly sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.