EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

REACH Belgesi

REACH uyumluluk sertifikası, ya da REACH Belgesi, ait olduğu ürünün 1907/2006 sayılı Avrupa Birliği REACH direktifi esaslarına uygun olduğunu ifade eden bir belgedir. REACH Belgesi, ürünleri test ve analiz eden ve söz konusu direktif koşulları çerçevesinde değerlendiren tarafsız ve bağımsız bir yetkili kuruluş tarafından düzenlenmektedir.

Direktif kapsamına giren bir madde veya karışım, hacim olarak yılda 1 ton üretim miktarını aşıyorsa, içindeki her maddenin REACH direktifi kapsamında kayıtlı olması gerekmektedir. Bu kayıtlar Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından bir REACH kayıt numarası verilerek tutulmaktadır.

Bu direktifin amacı, insan sağlığı ve doğal çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak amacı ile bir yandan madde tehlikelerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemler oluşturmak, bir yandan da rekabetçiliği ve inovasyonu arttırmaktır. REACH düzenlemesi, aynı zamanda Avrupa Birliği sınırları içinde bu maddelerin serbest dolaşımını sağlamak açısından da önemlidir.

Eğer giysiler, oyuncaklar ve elektrikli ev aletleri türünden bir ürün, yüksek miktarda endişeli herhangi bir madde (SVHC, Substance of Very High Concern) ise ya da REACH direktifi eklerinde yer alan kısıtlı maddeler listesinde yer alan herhangi bir maddeyi içeriyorsa, bu durumdan emin olmak için REACH testlerinin yapılması gerekmektedir.

Bugün hiçbir ülke, ağırlık olarak yüzde 0.1’den daha fazla yüksek miktarda endişeli bir madde (SVHC) içeren ya da REACH kısıtlama koşullarını karşılamayan herhangi bir ürünün ithal edilmesine izin vermemektedir. Bu tür ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tüketicilere sunulması mümkün değildir.

REACH direktifinde madde şu şekilde tanımlanmıştır: Madde, doğal hali veya bir üretim süreci sonucu elde edilmiş kimyasal bir element ve bunun bileşikleridir. Bu süreçlerde kullanılan katkı maddeleri ve süreç sırasında oluşan safsızlıklar da madde olarak kabul edilmektedir. Ancak kararlılığı etkilenmeksizin veya bileşimi değişmemek koşulu ile ayrılabilecek çözücü maddeler bunun dışındadır. Temel bileşenin yoğunluğu yüzde 80 ve üzerinde ise bunlar tek bileşenli maddedir. Temel bileşenin yoğunluğu yüzde 10 ile 80 arasında ise bunlar çok bileşenli maddedir. Bileşimi doğru belirlemek, başlangıç materyalinin yanı sıra üretim süreçleri dahil birçok faktöre bağlıdır.

Üretici firmalar ürünleri ile ilgili bir teknik dosya hazırlamak zorundadır. Genel olarak bu dosyada maddenin kimliği, üretim ve kullanımı hakkında bilgiler, sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik bilgiler, güvenli kullanım için rehberlik bilgileri ve maddenin kendine özgü niteliklerine ait bilgiler yer almalıdır.

REACH düzenlemesinin başlıca hedefleri şunlardır:

  • İnsan sağlığının ve doğal çevrenin, kimyasal maddelerin neden olduğu risklerden korunmasını sağlamak
  • Avrupa Birliği ekonomisi için kilit bir sektör olan kimya sektörünün rekabet edebilirliğini arttırmak
  • Kimyasal maddelerin yarattığı tehlikelerin değerlendirilmesi açısından alternatif yöntemleri teşvik etmek
  • Avrupa Birliği ülkelerinde maddelerin serbest dolaşımını sağlamak

Dolayısıyla REACH kapsamına giren maddelerle çalışan ve bu kapsamda ürünler üreten işletmelerin REACH belgesine sahip olmaları, rekabet avantajı elde edilmesi ve ürünlerin rahatça pazarlanması bakımından önemli olmaktadır.

Ülkemizde de Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında REACH direktifi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik adıyla yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğe göre yıllık miktarı 1 ton ve üzerinde olan ve kendi halinde veya karışım içinde üretilen veya ithal edilen tüm maddeler, en geç 2023 yılı sonuna kadar kayıt altına alınmak zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında REACH belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

REACH belgesi hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.