EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

SASO Sertifikası

Suudi Arabistan’da resmi standardizasyon kuruluşu olan SASO, Suudi Arabistan Standartları Örgütü anlamına gelen Saudi Arabian Standards Organization ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kuruluşun ana görevi, tüm mal ve ürünler için ulusal standartlar belirlemek, ilgili şartname ve standartları hazırlamak, kaliteye yönelik faaliyetler sürdürmek, ayrıca numune alma, muayene ve test yöntemlerini belirlemek ve uygunluk sertifikalarının verilmesi için kurallar oluşturmaktır. Bu kuruluşun adı daha sonra kalite ifadesi eklenerek, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Örgütü (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) olarak değiştirilmiştir.

Suudi Arabistan’a yapılan bütün ihracatlar için bir Uygunluk Değerlendirme Programı uygulanmakta ve bu çerçevede İhracat Uygunluk Belgesi (CoC, Certificate of Conformity) aranmaktadır. Bu ürünlerin Suudi gümrüklerinden geçebilmesi için, SASO CoC olarak adlandırılan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Suudi Arabistan’a gönderilecek her türlü ürünü kapsayan bu Uygunluk Değerlendirme Programı’nın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Toplum sağlığının korunması
  • Tüketicilerin güvenliğinin sağlanması
  • Ulusal güvenliğin korunması
  • Kamu ahlakının ve dini kuralların korunması
  • Doğal çevrenin korunması
  • İnsanları kandıran uygulamaların önlenmesi

Suudi Arabistan’a gönderilecek malların, ilgili Suudi yasal düzenlemelerine, teknik kriterlerine ve ulusal, bölgesel veya uluslararası standartlara uygun olduğunun onaylanması gerekmektedir. Yetkili kuruluşlar, bu yönde gerekli test ve değerlendirmeleri yapmakta ve bir uygunluk belgesi düzenlemektedir.

SASO Sertifikası kısaca, Suudi Arabistan tarafından, ülkeye sokulacak mallar için girişte zorunlu tutulan bir belgedir. İthalat işlemleri sırasında Suudi gümrükleri, SASO (Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Örgütü) tarafından yayınlanan standartlara uygunluk denetimi yapmaktadır. Suudi resmi kuruluşları, ülkelerine girecek ürünler için, akreditasyon gerektiren üçüncü tarafsız ve bağımsız bir kuruluşun yapacağı fiziksel gözetim ve kalite kontrol çalışmalarını şart koşmakta ve SASO Sertifikası’nın düzenlenmiş olmasını aramaktadır.

SASO Sertifikası yanında gümrüklerde ticari fatura, menşe şehadetnamesi, konşimento, sigorta belgesi ve yükleme listesi gibi ilave belgeler de aranmaktadır.

SASO Sertifikası uygulaması ile aynı zamanda ülkemizdeki ihracatçı firmaların standartlara uygun üretim yapmaları sağlanmakta, ihracat işlemleri kolaylaşmakta ve işlemlerin hızlıca tamamlanması sağlanmaktadır.

SASO Sertifikası’nın kapsamına giren başlıca ürünler, sanayi ürünleri, çelik, alüminyum ve başka hammaddeler, asansör ve parçaları, elektrikli ürünler, otomotiv ürünleri, yedek parçalar, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, orman ürünleri ve zirai ürünlerdir.

SASO Sertifikası uygulaması ile Suudi Arabistan, ülkesindeki insanları korumayı, ürün kalitesini yükseltmeyi ve ulusal ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizdeki yetkili kuruluşlar, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO) ile yapılan anlaşma koşulları kapsamında, gıda, tarım ürünleri, ilaç, tıbbi cihazlar, kozmetik ve ham petrol dışındaki tüm sanayi ürünlerinin gözetim ve denetimini yapabilmektedir.

SASO Sertifikası alabilmek için yetkili kuruluşa müracaat ederken, SASO Ürün Kaydı Belgesi, ürünlere ait proforma fatura veya ticari fatura, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya başka bir akredite kuruluştan alınan Uygunluk Belgesi temin edilmek zorundadır. Yetkili kuruluş gözetim ve denetim çalışmalarını tamamladığı zaman, ihracatçı firmadan, siparişlerin ilgili standardın tüm gerekliliklerini karşıladığına ve uygunsuzluk durumunda tüm sorumluluğun kendilerinde olacağına dair bir taahhütname talep edilmektedir. Ayrıca firma, üretim tarihi, üretim yeri, ürün miktarı, ürünün tasarım, marka ve modeli, sevkiyat tarihi, sevkiyat yöntemi, varış limanı, ithalatçı ve ihracatçı adresleri ve fatura tutarı bilgilerini beyan etmek zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında SASO Sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

SASO Sertifikası hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.