EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

Enerji Etiketlemesi

2013 yılında yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre elektrik tüketiminin sektörel bazda dağılımı şu şekildedir: sanayi yüzde 47, ev aletleri yüzde 23, ticaret yüzde 19, resmi kuruluşlar yüzde 4, aydınlatma yüzde 2 ve diğer yüzde 5.

Aynı çalışmada elektrikli ev aletlerinin elektrik tüketim oranlarına da bakılmıştır: buzdolabı yüzde 31, klima yüzde 15, aydınlatma yüzde 12, ısıtıcılar yüzde 9, çamaşır makinası yüzde 9, televizyon yüzde 7, bulaşık makinası yüzde 4, kurutuma makinası yüzde 3 ve diğer yüzde 10. Kısaca evlerde kullanılan beyaz eşyalar hemen hemen tüketilen elektriğin yarısını çekmektedir. Ülkemizin net elektrik tüketiminin içinde beyaz eşyaların payı ise yüzde 10’dur.

Evlerde kullanılan elektrikli cihazlarda enerji verimliliği sağlamak için hedeflenen, bu cihazların belli performans koşullarında enerji tüketim değerlerini düşürmektir. Belli performans koşullarının ne olduğu ise ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen standartlarda ve ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Burada önemli olan iki nokta bulunmaktadır. Birincisi düşük enerji tüketimini belirleyen kriterler, ikincisi ise yüksek performans sağlayacak kriterler.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan enerji tüketimini ve sera gazlarının salınımını düşürmeye yönelik düzenlemeler esas alınarak ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, eko tasarım ve enerji etiketlemesine yönelik şu yasal düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur.

  • Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (Eco-Design)
  • Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji Etiketlemesi)

Kısaca Enerji Etiketlemesi yönetmeliği, tüketicilerin elektrikli ürünlerin enerji tüketimleri konusunda bilgilendirilmesini ve bu yoldan daha verimli ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacı ile çıkarılmıştır.

Enerji etiketinin düzenlenmesinden cihazı üreten firma sorumludur. Ürün üzerinde tüketicileri yanıltmayacak yeterlikte bilgiler bulunmak zorundadır. Bu sayede tüketicilerin satın alma konusunda bilgiye dayalı ve doğru karar vermeleri sağlanacaktır. Etikette yer alan bilgiler rahat okunacak ve silinmeyecek şekilde olmak zorundadır. Etikette tüketicileri yanıltacak bilgilerin, işaretlerin, yazıların veya sembollerin bulunması yasaktır. Üretici firmaların bir sorululuğu da etiket uygulanması ve enerji verimliliği konusunda tüketicilerin bilinçlenmesini sağlamaktır.

Tüketicilere sunulan ürünlerin uygun olmadığı tespit edilirse, tüketicilere verilen zararlar da dikkate alınarak ürünün belli bir süre içinde uygun hale getirilmesi için gereken önlemler alınacaktır. Uygunsuzluk devam ederse, ürün piyasadan çekilebilir veya piyasaya sunulmasına engel olunabilir.

Söz konusu yönetmeliğe göre enerji verim sınıfları A, B, C, D, E, F ve G olarak belirlenmiştir ve bu sınıflar belli ölçüde enerji ve maliyet tasarrufuna karşılık gelmektedir. Teknolojik gelişmeler paralelinde sınıflandırmada en verimli sınıfa doğru A+, A++ ve A+++ sınıflar da kullanılabilir.

Elektrikli cihazların enerji verimlilğinin belirlenmesine yönelik testler, yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun olarak yapılmaktadır.