EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

GMP Plus Belgelendirme

GMP Plus ya da GMP+ uygulaması, yem sektörü için iyi üretim uygulamaları anlamına gelmektedir. GMP Plus belgelendirme programı, ilk olarak 1992 yılında yayınlanmıştır. İlk tasarımı Hollanda Yem Sektöründe çalışan işletmeler tarafından birlikte yapılmıştır. Daha sonra Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan kalite sistemleri ve HACCP standardı ile birleştirilerek daha donanımlı bir belgelendirme sistemi haline getirilmiştir. GMP Plus Belgelendirme sisteminin temelini, bütün kalite sistemlerinde geçerli olan PUKÖ döngüsü oluşturmaktadır. Yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü. Sürekli iyileştirme esası üzerine kurulu bu sistem yem üretim tesislerinin koşullarını tanımlamaktadır. Üretim çalışmalarından ürünlerin depolanmasına, taşınmasına, çalışanların niteliklerine ve süreçlerin dokümante edilmesine kadar birçok koşulları kapsamaktadır.

Bu çalışmaların amacı hayvan yemlerinde güvenilirliği sağlamak ve yemlerin güvenli bir şekilde tüketicilere sunulması ve kontrolünü temin etmektir. Esasen GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, ilaç, gıda, kozmetik ve tıbbi cihazlar gibi insan sağlığı ile doğrudan ilgili ürünlerin, belli koşullarda ve belli bir sistematik içinde üretilmesini sağlamak üzere, üretim çalışmalarının bütün aşamalarını, hatta depolanması, taşınması ve dağıtılması gibi aşamalarını içine alan ve ürün güvenliğini temin eden bir sistemdir.

Üstelik GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, ürünlerin sadece üretim ve dağıtım aşamalarını değil, ürünlerin her bakımdan kaliteli olmasını sağlamak bakımından da, hammadde girişinden başlayarak bütün aşamaların istenen standarda uygun olmasını sağlamaktadır.

GMP Plus standardı, Avrupa Birliği direktiflerine ve tüketici ürün güvenliği ile ilgili yasal mevzuatına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin 183/2005 sayılı yem hijyeni direktifi, Avrupa Birliği ülkelerinde hijyen kodu olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kuruluşu da, geçerli yasal koşullara uygunluğu ifade eden bir belge sahibi olmak için, dağıtıcı şirketlerin bu belgeye sahip olmalarını önermektedir. Dağıtıcı işletmeler, hayvan yemlerinde güvenilirliği ve kaliteyi sağlamak amacı ile GMP Plus standardından yararlanmaktadır.

GMP Plus standartları, hayvan yemleri üreten ve dağıtan işletmelerin, bu yoldan büyük baş hayvan çiftliklerinden temin ettikleri ürünlerin belirlenmiş kriterlere uygunluğunu kontrol altına almış olmaktadır.

GMP Plus yem sertifikasyon programı olarak da bilinen bu standart, gereklilikleri uyumlu hale getirmek amacı ile tasarlanmıştır ve kaliteli yem sağlamayı hedeflemektedir. Yemlerde kalite ve güvenilirlik hedefleri, bütün yem zincirinde yer alan işletmeler için söz konusudur. Temelinde GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi yanı sıra HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası sistemi kriterleri de yatmaktadır.

GMP Plus belgesine sahip işletmeler, üzerinde 70’e yakın ülkeden 1200 yem kuruluşu bulunan bir zincire dahil olmuş olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası tanınan bir kalite belgelenmiş olmaktadır. Bu belgeye sahip işletmeler, yem sektöründe geçerli yerli ve yabancı bütün standartlara uygun üretim yatıklarını kanıtlamış olmaktadır. Bu işletmelerin hepsi, kalite ve risk yönetimine odaklanmış durumdadır. Bu durum işletmelere yeni satış fırsatları sunmakta, yeni pazarlara açılma imkanı vermektedir. Bu yönüyle işletmelerin piyasa itibarı yükselmekte ve rakipleri ile mücadelede önde olma avantajı kazandırmaktadır.

Esas olarak GMP Plus standardının iki modülü bulunmaktadır:

 • GMP Plus ve Gıda Güvenliği
 • GMP Plus ve Gıda Sorumluluğu

Bunun yanında GMP Plus belgelendirme standartları şunlardır:

 • GMP Plus B1 Üretim, ticaret ve hizmet
 • GMP Plus B2 Yem malzemelerinin üretimi
 • GMP Plus B3 Ticaret, toplama, depolama ve taşımacılık
 • GMP Plus B3.2 Ticaret hayvancılık çiftlikleri
 • GMP Plus B4 Taşımacılık
 • GMP Plus B4.3 Kısa mesafeli denizcilik ve iç su yolları taşımacılığı
 • GMP Plus B6 Yem malzemeleri yetiştiriciliği
 • GMP Plus B8 Pet gıdalarda üretim ve ticaret
 • GMP Plus B10 Laboratuvar testleri