EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Açık Alan Testleri

Bir yandan tüketicilerin daha üstün kaliteye yönelmeleri, bir yandan da üretici firmaların güç kalitesine olan ilgilerinin artması sonucunda, güç sistemi bozuklukları gittikçe önemli bir hal almıştır. Aslında güç kaynağı kalitesi ile ilgili problemler uzun zamandır var olan ve çözüm arayışları olan bir problemdir. Ancak bugün güç kalitesi kavramına bir sistem mantığı ile yaklaşılmaktadır.

Güç kalitesi kavramına bu kadar ilgi gösterilmesinin birkaç nedeni var. Örneğin yükler, öncesine oranla güç kalitesine daha fazla duyarlıdır. Çok sayıda yeni yük birimi, içinde mikro işlemciler tarafından kontrol edilen güç elektroniği elemanları barındırmaktadır. Keza güç sistemlerinin daha etkin kullanılması amacı ile hız ayarlamalı motorlar gibi uygulamalar daha fazla kullanılmaktadır. Ancak bu durum güç sistemlerinde bir bozukluk olarak kabul edilen harmonik seviyesinin yükselmesine neden olmuştur.

Neticede elektrikli, elektronik ve elektromekanik sistemler çalışırken elektromanyetik bir enerji açığa çıkmaktadır ve bu enerji, aynı ortamda bulunan diğer sistem ve cihazları etkilemektedir. Bunun sonucunda söz konusu sistemler ve cihazların performansları düşmektedir. İşte bu elektromanyetik girişimlerin test ve ölçümleri önemli olmaktadır ve bütün yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır.

Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında açık alan testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi donanım - Radyofrekans bozulma karakteristikleri - Sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 11:2009, değiştirilmiştir)
  • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteristikleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar
  • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur. Yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.