EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Tıkırtı (Click) Testleri

Elektromanyetik dalga, bir elektrik yükünün ivmeli hareketi ile ortaya çıkan dalgaya verilen isimdir. Bir başka ifade ile bir iletken üzerinde akan elektrik yükünün, farklı iletken kesimlerinden geçerken bulunduğu ortama yaydığı sinyaldir. Genel olarak içinden elektrik akımı geçen bir telin elektriksel alanına dik şekilde bir manyetik alan oluşmaktadır. Bu telin içinden elektrik akımı geçmeye başladığı anda iletken elektromanyetik ışınma yapmaya başlamaktadır.

Elektromanyetik ortam dendiği zaman, manyetik dalga yayma özelliğine sahip farklı elektrikli veya elektronik cihazların oluşturduğu ortam ifade edilmektedir. Bu elektromanyetik ortamın etkinliğini, dalgaların frekansı ve genliği belirlemektedir.

Elektromanyetik girişim ise, radyo frekansları, mikrodalga vericileri, yüksek akımlı ve yüksek gerilimli sürücü sistemleri, anahtarlamalı güç kaynakları, elektrik ark kaynağı makineleri ve yıldırımlar gibi çeşitli kaynakların yaydıkları elektromanyetik gürültü sinyallerinin, farklı elektronik bileşenlere sahip cihazlara etki yaparak bunların çalışmalarını olumsuz yönde etkilemesidir.

Bu şekildeki elektromanyetik gürültü kaynakları, sürekli ve süreksiz olabilir. Sürekli gürültü kaynakları, genel olarak kesinti olmadan ve düzenli bir şekilde elektromanyetik kirlilik yayan elektrikli veya elektronik sistem veya cihazlardır. Örneğin, 50 / 60 Hz güç kaynağı, radyofrekans vericileri ve elektrik motorları sürekli gürültü kaynaklarıdır. Süreksiz gürültü kaynaklarına gelince bunlar, ne şiddette ve ne zaman etki oluşturacağı bilinmeyen elektromanyetik gürültü kaynaklarıdır. Örneğin, yıldırımlar, elektrostatik boşalmalar (ESD) ve ark kaynak makineleri süreksiz gürültü kaynaklarıdır.

Bütün yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında tıkırtı (click) testlerini, yani iletilen süreksiz bozulma testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım
  • TS EN 55014-2 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, elektrik aletleri ve benzeri cihazlar için gereksinimler - Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün aile standardı

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.