EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Immunity (Bağışıklık) Testleri

Elektrikli ve elektronik ürünlerin tüketicilere sunulabilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan CE işaretleme sistemine uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan 2004/108/EC sayılı direktif ve daha sonra yayınlanan 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk direktifi, harmonize ürün standartlarını ve bu direktif kapsamına giren ürünler için gerekli koşulları açıklamaktadır. Ülkemizde de bu direktifler esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, elektrikli ve elektronik sistem ve cihazlarda elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve değerlerin belli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesi altında kalmasını sağlamaktır.

Özetle bütün elektrikli ve elektronik araçlarda şu iki temel gereksinim sağlanmak zorundadır:

  • Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihazın, kablo üzerinden veya havadan yaydığı elektromanyetik gürültü yayılımı, tespit edilen sınır değerler içinde olmalıdır (emisyon).
  • Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihaz, yakınında bulunan başka elektrikli veya elektronik sistemden veya bir cihazdan yayılan elektromanyetik gürültüden etkilenmemelidir (immunity, yani bağışıklılık).

Bütün yetkili laboratuvarlarda, üretici firmaların elektromanyetik uyumluluk kapsamındaki ürünlerine, CE işareti koyabilmeleri için gerekli olan ölçümler ve testler yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan immunity yani bağışıklılık testleri ile elektrikli veya elektronik sistemlerin veya cihazların çalıştığı ortamda meydana gelen elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiği tespit edilmektedir. Her geçen gün kullanılan elektronik cihazların hassasiyet seviyeleri ve çeşidi arttığı için, bu ölçüm ve testlerin yapılması artık bir zorunluluk halini almıştır.

Immunity (bağışıklılık) testleri kapsamında şu temel ölçümler ve testler yapılmaktadır: iletkenlik yoluyla bağışıklık testleri (conducted immunity), ışınım alanlarına karşı bağışıklık testleri (radiated immunity), manyetik alana karşı bağışıklık testleri (power frequency magnetic field), yıldırım, şimşek veya endüktif motor çalıştırma darbelerine karşı bağışıklık testleri ve elektrostatik boşalma testleri (ESD).

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında immunity (bağışıklılık) testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.