EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Elektrostatik Boşalma Testleri

Elektrikli veya elektronik sistemler veya cihazlar için yapılan bağışıklık (immunity) testleri arasında elektrostatik boşalma testleri de bulunmaktadır. Elektrostatik boşalma farklı elektriksel yükler taşıyan iki cismin birbirine temas etmesi veya yaklaşması ile ortaya çıkan çok hızlı elektrik akışıdır (Electrostatic Discharge, ESD). Bu arada elektrik yükleri ayrışmış veya kutuplaşmış nesneler de elektrostatik boşalmanın nedeni olabilir.

Elektrostatik boşalma olayına neden olan, statik elektrik yüküdür. Aslında belli kutupta elektrik yükü, cisimlerde potansiyel olarak bulunmaktadır. Yani durağandır. Ancak bu cisim farklı kutupta elektrik taşıyan bir başka cisim ile temas ettiği zaman veya bu cisme dokunduğu zaman statik durumda bekleyen elektrik yükü bir cisimden diğer cisme akmaya başlar. Buna elektrik boşalması (deşarj) adı verilir.

Eğer statik elektrik yüklü cisim ile diğer cisim arasında potansiyel farkı çok büyükse, bu durumda boşalma işlemi, temas olmadan da gerçekleşebilir. Çünkü cisimler arasındaki ortam (bu ortam genelde havadır) yalıtkanlığını kaybeder ve iletken duruma gelir.

Statik elektriğin oluşmasında en bilinen durum sürtünmedir. Saçları tararken tarağın statik elektrik yüklenmesi buna en basit örnektir. Ya da kazağı çıkarırken duyulan çıtırtılar da bir statik elektrik örneğidir.

Gündelik yaşamda karşılaşılan statik elektriklenme insan sağlığı için bir tehdit değildir. Ancak duyarlı elektronik cihazlar için önlem alınmasını gerektirir. Bu yüzden yetkili laboratuvarlarda elektrostatik boşalma testleri yapılmaktadır.

Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında elektrostatik boşalma testlerini gerçekleştirmekte ve testler sırasında ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde davranmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-4-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-2: Elektrostatik boşalmaya karşı bağışıklık (Havadan:2-16.6 kV, Temasla:1-8 kV)
  • TS EN 61340-3-1 Elektrostatik - Bölüm 3-1: Elektrostatik etkilerin simülasyonu için metotlar - İnsan vücudu modeli (hbm) elektrostatik boşalma deney dalga şekilleri

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.