EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

İletilen Emisyon Testleri

Bütün elektrikli ve elektronik sistemlerde kablolar en önemli işleve sahip ekipmanlardır. Kabloların temel işlevi bir noktadan diğer bir noktaya sinyal göndermektir. Ancak kablolar kendilerinden beklenen bu işlevleri yanında, istenmeyen sinyalleri de taşıyabilmektedir. Buna iletkenlik yoluyla girişim adı verilmektedir. İletilen emisyon testleri bu etkilişim değerlerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kablolar bir anten gibi davranak üzerlerinde dolaşan sinyalleri havaya da yayabilirler. Buna da ışıma yoluyla girişim adı verilmektedir.

Bir elektrikli veya elektronik sistemde ya da cihazda kullanılan farklı boy ve özelliklerdeki kablolar, farklı frekanslarda yayın yapan bir anten gibi davranır. Bu yüzden kablolar, bir yandan elektrik bir yandan da manyetik girişim açısından güçlü bir kaynaktır. Bu etkileşim yüzünden cihazlarda gerek duyulan performans önemli olmaktadır. Kablo performansını iki temel unsur belirlemektedir: ekranlama malzemesi ve kablo ekran topraklaması. Bir kısım kablolar dışarıdan gelen girişimlere karşı iyi bir ekranlama sağlasa da ortamda oluşan manyetik alan girişimlerine karşı korumasız olabilir.

Elektrikli ve elektronik cihazlar üreten firmaların sadece kablolar değil, chazların bütün parçaları ve nihayetinde toplamı için gerekli test ve ölçümleri yapmaları gerekmektedir. Bu test ve ölçüm yöntemlerinden biri iletilen emisyon testleridir. Bütün yekili laboratuvarlarda bu test ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında iletim emisyon testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi donanım - Radyofrekans bozulma karakteristikleri - Sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 11:2009, değiştirilmiştir)
  • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteristikleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar
  • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.