EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Emission (Emisyon) Testleri

Bilindiği gibi elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC), elektrikli veya elektronik herhangi bir sistemin veya aracın, yakınında bulunan diğer elektrikli veya elektronik sistemlerden ve araçlardan etkilenme olmadan çalışmalarını kontrol etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu sektörde genel beklenti, bu araçların ve sistemlerin birbirlerini etkilemeden çalışmalarıdır. Ancak bu araçlar ve sistemler çalışmaları sırasında elektromanyetik gürültü veya darbeler yaymakta ve kaçınılmaz olarak yakınlarında bulunan sistemlerin ve araçların pefomansını bozmaktadır.

Burada iki temel gereksim bulunmaktadır ve gerçekte bu iki temel gereksinim de birbirinin tamamlamaktadır. Söz konusu olan gereksinimler şunlardır:

  • Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihazın, kablo üzerinden veya havadan yaydığı elektromanyetik gürültü yayılımı, belirlenen sınırlar içinde olmalıdır. Bu ölçümler emisyon testleri yapılarak belirlenmektedir.
  • Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihaz, yakınında bulunan başka elektrikli veya elektronik sistemden veya bir cihazdan yayılan elektromanyetik gürültüden etkilenmemelidir. Bu ölçümler immunity (bağışıklık) testleri ile belirlenmektedir.

Aslında bir üçüncü temel gereksinim daha vardır. O da bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihazın kendi içinde herhangi bir elektromanyetik etkileşim yaratmamasıdır.

Elektromanyetik girişime, başka bir ifadeyle diğer cihazların çalışmasından etkilenme olmasına (emisyona) neden olan sebeplerin başında kalitesiz kablolar, bağlantı noktalarındaki kaçaklar, dirençler, cihazın baskı devre elemanları, kondansatörler, indüktörler, cihazın eleman farklılığı (elemanların cihazın içindeki diğer elemanlarla çakışması), elektromekanik donanımlar, mekanik anahtarlar ve sayısal devre elemanları gelmektedir.

Elektromanyetik girişim, bir cihazın çalışması sırasında maruz kaldığı elektromanyetik ortamın bir sonucudur ve emisyon testleri ile bu durum gözlenir. Bir alanda meydana gelen her türlü elektromanyetiksel olay, o alanın elektromanyetik ortamını oluşturmaktadır. Bu elektromanyetik ortamın temel etkileri şunlardır: elektromanyetik girişim (EMI) ve elektromanyetik uyumluluk (EMC).

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında emission (emisyon) testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur. Yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.