EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

İletim Yoluyla Bağışıklık Testleri

Her alanda kullanılan elektronik ve elektrikli cihazlara gün geçtikçe yenileri eklenmekte, bunun yanında üretici firmaların kullandıkları teknolojik imkanlar sürekli olarak gelişmektedir. Bu durum elektromanyetik uyumu bozan sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bu elektronik ve elektrikli cihazların girişim yapmamaları, yani elektromanyetik gürültü yaymamaları konusunda azami çaba gösterilmek zorundadır. Daha tasarım aşamasından başlayarak çeşitli üretim aşamalarında ve en son tüketicilere sunulmadan önce bu sistemlerin ve cihazların çeşitli analiz ve test yöntemleri ile ölçüm ve kontrolleri yapılmaktadır.

Bu cihazların yarattığı elektromanyetik alanlar, bir yandan elektromanyetik uyumluluk problemleri yaratırken, bir yandan da insanlarda ve bütün canlılarda sağlık problemleri oluşturmaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk problemleri yaşamamak için atılacak en önemli adım problemi daha ortaya çıkmadan önlenmek olmalıdır. Üretilen elektronik sistem ve cihazlar için alınacak önlemler, daha ürün tasarım aşamasında uygulanabilirse, emek, zaman ve maliyet kayıpları açısından firmalar çok önemli kazançlar elde etmektedir.

Genel olarak elektromanyetik uyumluluk (EMC), bir elektromanyetik kaynaktan dağılan dalgalar ve bu dalgaların başka elektronik cihazları etkilemesini konu almaktadır. Bu elektromanyetik etkileşim söz konusu cihazların beklenen verimlilikte çalışmasına zarar vermektedir. Bu problemin aşılmasında, hem etkilemeye neden olan cihazın elektromanyetik dalga yaymasının önüne geçmek (emisyon), hem de etkilenen cihazın bu dalgalardan zarar görmesinin önüne geçmek (bağışıklık) en önemli çalışmalardır.

Elektrikli ve elektronik sistemlerde ve cihazlarda bağışıklık oluşturmak gerekmektedir. Yetkili laboratuvarlarda iletim yoluyla bağışıklık testleri bu amaçla gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında iletim yoluyla bağışıklık testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-4: Deneyler ve ölçme teknikleri - Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-5 ... Darbe bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-8 ... Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-9 ... Darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.