EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Yayınım Testleri

Teknik özellikleri birbirlerinden farklı olan elektrikli veya elektronik bütün cihazların, birbirleri ile etkileşime girmeden ve düzgün bir şekilde çalışmaları beklenmektedir. Elektromanyetik uyumluluk süreçleri bunu sağlamak amacı ile bir takım önlemler ve testler içermektedir. Bu süreçler, farklı sanayi kollarında ortak elektromanyetik girişim sınırlamalarının yaratılması için belli standartlar haline getirilmiştir. Bu yönde hazırlanan bütün standartlar ve sınırlandırmalar, elektrikli veya elektronik sistem ve cihazların etkileşim içinde bulundukları sistem ve cihazlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Örneğin mobil telefonlar için geliştirilen standartlar ve kabul edilen değerlerin, medikal alanda kullanılan bir kalp pilinin standartları ve kabul edilen değerleri ile aynı olması beklenemez.

Elektromanyetik girişim uygulama düzeyleri genelde şu şekildedir: ekranlama, topraklama, kablolama, filtreleme, koruma, izolasyon ve baskı devre. Bütün bu uygulama düzeylerinde farklı testler ve ölçümler yapılmaktadır.

Elektromanyetik girişimlerin elektrikli veya elektronik cihazlara veya sistemlere ulaşmaları ve onların çalışmasında etkili olmaları, genel olarak iki temel yoldan olmaktadır: ışıma veya iletim. Işıma, bu cihazların hava ortamında girişime neden olmaları veya etkilenmeleridir. İletim ise özellikle kablolar üzerinden girişime neden olmaları veya etkilenmeleridir.

Işıma veya yayınım testleri iki temel konuda yapılmaktadır:

  • Işıma yolu ile emisyon (Radiated Emission)
  • Işıma yolu ile bağışıklık (Radiated Immunity)

Bütün yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında yayınım testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-3: Genel standardlar - Yerleşim, ticari ve hafif sanayi ortamları için yayınım standardı
  • TS EN 61000-6-4 ...  Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı
  • TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım yayınımları için sınırlar (faz başına ≤ 16 A giriş akımı taşıyan donanım)
  • TS EN 61000-3-3 ... Faz başına beyan akımı ≤ 16 A olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan donanım için genel alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma ile ilgili sınırları

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.