EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

İletkenlikle Bağışıklık (Alınganlık) Testleri

Kısaca EMC olarak ifade edilen elektromanyetik uyumluluk, elektrikli veya elektronik bir sistemin, bir cihazın veya bu cihaza ait bir bileşenin, çalışırken, içinde bulunduğu elektromanyetik ortamda fonksiyonlarını, herhangi bir elektromanyetik bozulma olmadan yerine getirebilme özelliğidir. Kısaca EMI olarak ifade edilen elektromanyetik girişim ise, aynı şekilde elektrikli veya elektronik bir sistemin, bir cihazın veya bu cihaza ait bir bileşenin, aynı ortamda bulunan benzer özelliklerde bir sistem veya cihaza karşı etkileşimde bulunma gücüdür.

Bu çerçevede olmak üzere yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen elektromanyetik uyumluluk testleri şu elektromanyetik girişimler için yapılmaktadır:

  • Işıma yolu ile yayınım (Radiated Emission)
  • Işıma yolu ile alınganlık (Radiated Susceptibility)
  • İletim yolu ile yayınım (Conducted Emission)
  • İletim yolu ile alınganlık (Conducted Susceptibility)

İletim yolu ile alınganlık testleri, bir elektrikli veya elektronik sisteme, cihaza veya bu cihazın bileşenlerine bağlı bulunan bağlı kablolar üzerinden, söz konusu cihazların, ortamdaki elektromanyetik gürültüye karşı tepkisinin tespit edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu testlerde de test sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için öncesinde, söz konusu cihaz, kablo ve alan kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir.

İletim yolu ile alınganlık testlerinde test seviyeleri 1, 3, 10 V arasındadır ve uygulanan standarda göre test bandı belirlenmektedir. Örneğin TS EN 61000-4-6 standardı için 150 KHz ile 80 MHz arası test bandı uygulanmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında iletkenlikle bağışıklık (alınganlık) testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-4: Deneyler ve ölçme teknikleri - Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-5 ... Darbe bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-6 ... Radyo frekans alanlar tarafından endüklenen iletim yoluyla yayılan bozulmalara karşı
  • TS EN 61000-4-8 ... Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-9 ... Darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.