EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Bağışıklık Testleri

Elektromanyetik girişim dendiği zaman, yüksek akımlı ve yüksek gerilimli sürücü sistemleri, radyo frekansları, mikrodalga vericileri, anahtarlamalı güç kaynakları, elektrik ark kaynağı makineleri ve yıldırımlar gibi bir takım kaynakların yaydıkları elektromanyetik gürültü sinyallerinin, aynı ortamda bulunan ve elektronik bileşenlere sahip başka cihazlara etki yaparak bunların çalışmalarını olumsuz yönde etkilemesi anlaşılmaktadır. Elektromanyetik girişim kısaca EMI olarak ifade edilmektedir (EMI, İngilizce Elektromagnetic Interference ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır).

Kolay anlaşılması bakımından, bir elektromanyetik girişime neden olan dalgaları üreten cihazlara kaynak cihaz adı verilmektedir. Kaynak cihaz tarafından yayılan ışımaya maruz kalan ve bundan etkilenen cihazlara ise mağdur cihazlar adı verilmektedir. Kısaca elektronik veya elektrikli bir sistem veya bir cihaz, aynı ortamda bulunan başka cihazlardan etkilenebilir, ya da o cihazlar üzerinde bir girşime neden olabilir. Bu durumda herhangi bir elektronik veya elektrikli sistem veya cihaz hem kaynak cihaz hem de mağdur cihaz olabilmektedir.

Elektromanyetik girişimlerin elektronik veya elektrikli sistemlere ulaşmaları ve onları etkilemeleri iki temel yoldan olmaktadır. Ya uzaysal ışıma (radiated) yolu ile ya da elektriksel iletim (conducted) yoluyla.

Elektronik bir cihaz dört şekilde elektromanyetik girişime uğrayabilir:

  • Işıma yolu ile emisyon (Radiated Emission)
  • Işıma yolu ile bağışıklık (Radiated Immunity)
  • İletim yolu ile emisyon (Conducted Emission)
  • İletim yolu ile bağışıklık (Conducted Immunity)

Elektromanyetik uyumluluk, elektronik ve elektrikli sistemlerin çalışmasını olumsuz şekilde etkileyebilecek girişimlere karşı bu cihazların bağışıklık seviyesini ve aynı ortamda bulunan diğer cihazların düzgün çalışmasını ne oranda etkilediğini ifade eden bir kavramdır. Bugün elektromanyetik uyumluluk uygulamaları, birbirlerinden farklı teknik özellikler taşıyan elektronik ve elektrikli cihazların birarada ve düzgün şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile hazırlanan standartlar ile belirlenen sınır değerlere göre göre düzenlenmektedir.

Bütün yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında bağışıklık testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.