EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Işımayla Bağışıklık (Alınganlık) Testleri

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında radyo alıcı ve vericilerinin sayısı çok fazla olmadığı için hem ciddi analmda elektrmoanyetik uyum problemi yaşanmazdı, hem de karşılaşılan problemlerin çözüm yolları çok basitti. Bu konu daha çok 1920’li yıllarda dile getirilmeye başlanmıştır. 1930’lu yıllarda ise motorlar ve demiryolları sistemlerinde ilk ciddi problemler yaşanmıştır (RFI, radio freqency interference, radyo frekans girişimleri). Elektromanyetik girişim ise ilk olarak İkinci Dünya Savaşı gündeme gelmiştir. Savaştan sonra, 1933 yılında kurulan CISPR (Uluslararası Radyo Parazitleri Özel Komitesi) yeniden yapılanmış ve elektronik cihazlardan yayılıma yönelik sınırlamalar konusunda standartlar yayınlanmıştır.

Genel olarak elektromanyetik uyumluluk testleri şu elektromanyetik girişimler için yapılmaktadır:

  • Işıma yolu ile yayınım (Radiated Emission)
  • Işıma yolu ile alınganlık (Radiated Susceptibility)
  • İletim yolu ile yayınım (Conducted Emission)
  • İletim yolu ile alınganlık (Conducted Susceptibility)

Alınganlık testleri elektrikli veya elektronik sistemlerin veya cihazların bulunduğu ortamdaki diğer sistem veya cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik yayınımlara karşı gösterdiği alınganlığı ölçmek amacı ile yapılmaktadır.

Elektrikli ve elektronik sistemlerin veya cihazların, yüksek seviyeli elektromanyetik alanlar içinde sorun yaratmadan çalışmalarına devam edebilmeleri için yapılan testlere, ışıma yolu ile bağışıklık veya ışıma yolu ile alınganlık testleri adı verilmektedir. Test sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için öncesinde, söz konusu cihaz, kablo ve alan kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında ışımayla bağışıklık (alınganlık) testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-4: Deneyler ve ölçme teknikleri - Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-5 ... Darbe bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-6 ... Radyo frekans alanlar tarafından endüklenen iletim yoluyla yayılan bozulmalara karşı bağışıklık
  • TS EN 61000-4-8 ... Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi
  • TS EN 61000-4-9 ... Darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi