EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

EMF Testleri

EMF, elektromanyetik alan anlamına gelen İngilizce Electro Magnetic Field ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Elektromanyetik alanlar (EMF) veya radyasyon, ne görülebilen, ne de duyabilen enerji alanlarıdır, ancak günümüzde yaşamı tümüyle kuşatmış durumdadır. Teorik olarak bu alanlar, kaynağından uzaklaşıldığında gücü azalan elektrik ve manyetik alan bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu elektromanyetik alanlar, güvenli değildir ve birçok tehlike seviyelerine sahiptir. Bu seviyelere göre elektromanyetik alanlar, insan vücudunda, vücut ısısının yükselmesine, yanıklara, şoklara ve daha birçok olumsuzluklara neden olmaktadır.

Bu elektromanyetik alanlar, örneğin vücutlarında kalp pili veya başka elektronik cihazlar taşıyan insanları da etkilemektedir.

Ortaya çıkan elektromanyetik alanların seviyelerini tespit etmek ve olası tehlikelerin önüne geçmek amacı ile yetkili kuruluşlar tarafından elektromanyetik alan (EMF) testleri yapılmaktadır. Bu testler ile elektromanyetik alanın miktarını gösteren elektrik alan şiddeti, manyetik alan şiddeti, güç yoğunluğu, kontak akım ve manyetik akı yoğunluğu gibi büyüklükler ölçülmekte ve gerekli kısıtlamalara gidilmektedir. Bu çalışmalarda elektromanyetik alanların seviyeleri ölçülmekte ve maruz kalmanın riskleri değerlendirilmektedir.

Elektromanyetik alanların insanların bağışıklık sistemi, sinir sistemi, büyüme ve gelişme, genetik, metabolizma, üreme, görme ve daha birçok organ üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu konuda yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bugün hala elektromanyetik alanların insan sağlığı ve çevre koşulları üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirmek konusunda çalışmalar sürmektedir.

Elektromanyetik kirliliğin çok fazla olduğu işyerlerinde ve bölgelerde düzenli ölçümler yapılmakta ve çalışan sağlığı konusunda gerekli önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır. Bu konuda çıkarılan birçok yasal düzenleme de bulunmaktadır. Bunların başında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) gelmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında EMF test çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.