EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

Harmonik Kırpışma Testleri

Güç kalitesi problemi, elektrikli veya elektronik cihazların yanlış çalışmasına ya da hiç çalışmamasına neden olan gerilim, akım ve frekansta meydana gelen değişmelerdir. Güç kalitesini bozan etkenlerden biri dalga şekli bozukluğudur. Dalga şekli bozukluğunun nedeni, temel frekanstaki sinüzoidal şeklin değişmesidir. Temel dalga şekli bozukluklarından biri harmoniklerdir.

Harmonikler, teknik olarak besleme sisteminin normal çalışma frekansının tam sayı katlarındaki sinüs biçimli gerilim ve akımlarına verilen isimdir. Bu harmonikler güç sistemine bağlı bulunan lineer olmayan elemanlardan yüzünden oluşmaktadır. Ara harmonikler ise, teknik olarak besleme sisteminin normal çalışma frekansının tam katları olmayan frekans dağılımına sahip gerilim ve akımlara verilen isimdir.

Harmonik üreten başlıca kaynaklar şunlardır: statik AC / DC güç dönüştürücüleri, frekans dönüştürücüler, doğrultucular ve inverterler, DC motorlar, AC hız kontrol cihazları, ark ocakları ve elektroliz üniteleri ve kesintisiz güç kaynakları.

Harmoniklerin neden olduğu problemler ise şunlardır: cihazlarda ve kablolarda ısınma, makinalarda mekanik titreşimler, ateşleme devrelerinin normal çalışmaması, elektronik kart arızaları, güç kondansatörlerinde güç kayıpları ve delinmeler, sigortalarda atmalar, kesici ve şalterlerde atmalar, role sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması, enerji kayıpları ve sistemlerde ölçme hataları.

Bütün yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında harmonik kırpışma testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım yayınımları için sınır değerler (faz başına cihaz giriş akımı ≤ 16 A)
  • TS EN 61000-3-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-3: Sınır değerler - Beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırları
  • TS EN 61000-4-13 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-13: Deney ve ölçme teknikleri - A.A. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.