EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Laboratuvar Hizmetleri

İletkenlikle Yayınım (Emisyon) Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) demek, elektronik ve elektrikli sistemlerin ve cihazların, içinde bulundukları elektromanyetik ortamlarda, kendileri çok fazla elektromanyetik ışıma yapmadan normal şekilde ve birbirlerinden etkilenmeden çalışmalarını ifade etmektedir. Örneğin aynı elektromanyetik ortamda çalışan radar sistemi, alıcı verici telsizler veya uçağın çalışma sistemlerini denetleyen mikroişlemci kartından çıkan elektromanyetik dalgaların yüksekliği ve sıklığı birbirlerine zarar vermeden ve uyum içinde çalışmaları gerekmektedir.

Esas olarak elektromanyetik girişimler iki şekilde olmaktadır. Bir kısmı özellikle bu sistemlerin ve cihazların içinde kullanılan kabloların yardımı ile (iletkenlikle yayınım), bir kısmı ise birbirlerine temas olmadan havanın iletkenliği ile (ışıma ile yayınım) olmaktadır.

Yetkili labortatuvarlarda yapılan iletkenlikle yayınım (emisyon) testleri sonucunda, bir elektronik veya elektrikli sistemin veya cihazın bağlı olduğu enerji veya telekomünikasyon şebekesi üzerinden iletim yolu ile yayılan elektromanyetik kirlilik seviyelerini tespit edilmektedir. Bu test çalışmaları sırasında bir sistemin veya cihazın, ya da cihazın herhangi bir bileşeninin, akım ve gerilim değerleri ölçülmektedir. Askeri alanda olsun sivil yaşamda olsun, elektronik ve elektrikli cihazların kullanımı arttıkça elektromanyetik uyumluluk konusu gittikçe önemli olmakta ve bu konuda çeşitli test ve ölçüm çalışmaları yapılmaktadır. İletkenlikle yayınım (emisyon) testleri de bu açıdan çok önemli olmaktadır.

Yekili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumluluk test ve ölçümleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz da EMC testleri kapsamında iletkenlikle yayınım (emisyon)testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-3: Genel standardlar - Ticari ve hafif sanayi ortamları için yayınım standardı
  • EN 61000-6-4 ... Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı
  • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım
  • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteristikleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.